Τε. Οκτ 28th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό για οφειλές στον ΕΦΚΑ

1 min read

Με εγκύκλιο του ο ασφαλιστικός οργανισμός γνωστοποιεί ποιοί και πότε δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν δικαιούνται υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών στον ΕΦΚΑ, γνωστοποιεί με την 40/2018 εγκύκλιο του ο ασφαλιστικός οργανισμός.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Συνεπώς, με την τελευταία πρόβλεψη δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό:

• Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

• Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών.

• Ασφαλιστικές εταιρείες.

• Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης.

• Επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν γίνει επανέναρξη εργασιών φυσικού προσώπου ή αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης.

• Φυσικά πρόσωπα ή υπεύθυνοι νομικών προσώπων που έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία κ.λ.π..

Εξαιρέσεις

Περαιτέρω, με την τροποποίηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» οι παραπάνω οφειλέτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 όπως τροποποιήθηκε, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση, όταν συντρέχουν τα ακόλουθα στο σύνολο τους ή μεμονωμένα:

α) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές υπολείπονται του ποσού των 20.000 ευρώ.

β) Πρόκειται για αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

γ) Οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (διμερείς διαπραγματεύσεις).

δ) Αποτελούν φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.