Πε. Σεπ 24th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πώς και πότε αμφισβητείται ο «λογαριασμός» της εφορίας

1 min read

Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υπερφορολόγησης, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που βεβαιώνουν οι φορολογικές αρχές.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εφοριακοί διαστέλλοντας τη νομοθεσία επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα, ενώ για αντίστοιχες υποθέσεις σε άλλες εφορίες τα πρόστιμα είναι πολύ μικρότερα έως ανύπαρκτα. Πλέον οι φορολογούμενοι προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) καθώς δεν έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν το δίκιο τους απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια.

Τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα είναι εναντίον τους, καθώς σε ποσοστό περίπου 80% οι προσφυγές τους απορρίπτονται από τη ΔΕΔ. Βέβαια, αμέσως μετά την απόρριψη και εφόσον διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.
Και ηλεκτρονικά

Σημασία πάντως έχει ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες ταχύτερης και ευκολότερης πρόσβασης – προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε πιλοτικά η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα TAXISnet ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής φόρων και προστίμων, καθώς και αιτήματα αναστολής της πληρωμής του 50% των αμφισβητούμενων ποσών φόρων και προστίμων. Τη δυνατότητα αυτή έχουν προς το παρόν οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις ΔΟΥ Χολαργού, Ψυχικού, Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) Αθηνών, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Η ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, δηλαδή στο www.aade.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του φορολογουμένου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2017 εξετάστηκαν 9.455 προσφυγές. Από αυτές έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει 2.312 ή μόλις το 22%. Οι υπόλοιπες 7.143 απορρίφθηκαν. Από αυτές οι 2.380 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προσέφυγαν στη συνέχεια στη Δικαιοσύνη κατά του ελληνικού Δημοσίου, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν βρήκαν το δίκιο τους.

Διευκρινίσεις για τις ενδικοφανείς προσφυγές δίνει η «Κ» μέσω της μορφής ερωτήσεων – απαντήσεων.

– Γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;

– Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

– Σε ποιες περιπτώσεις και πότε μπορεί να υποβάλλεται ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

– Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται εις βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη διοικητική δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

– Μπορεί κανείς να υποβάλει άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;

– Οχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

– Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

– Οχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.