ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

31 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προκαταβολή σύνταξης: Ποιοι οι δικαιούχοι, ποιοι αποκλείονται

1 min read

Στις 10 Μαρτίου ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τους ασφαλισμένους που, αν και έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, δεν λαμβάνουν ούτε την προσωρινή, ώστε να τους καταβληθεί η προκαταβολή σύνταξης (η λεγόμενη και προ-προσωρινή) ύψους 360 έως 384 ευρώ τον μήνα.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι οι περίπου 100.000 με 105.000 δυνητικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν έως τα τέλη Απριλίου. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα λάβουν και αναδρομικά για το διάστημα από το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση σύνταξης. Έτσι, π.χ., εάν ένας ασφαλισμένος έχει καταθέσει αίτηση σύνταξης 10 μήνες νωρίτερα θα λάβει αναδρομικά 3.840 ευρώ, εάν έχει καταθέσει 20 μήνες νωρίτερα θα λάβει 7.680 ευρώ. Παράλληλα, στόχος του υπουργείου είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση σύνταξης στο μέλλον να λαμβάνουν την προκαταβολή εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής δεν συνεπάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση, ενώ η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ΝΑΤ.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων

  1. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:
  • 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης
  • 360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης.

2. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται ποσό 384 ευρώ, εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ.

3. Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή θανάτου συνταξιούχου, λαμβάνουν ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης:

  • 384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.
  • 384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους.

Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον κατά περίπτωση δικαιούχο.

Για τη συμπλήρωση όλων των χρονικών προϋποθέσεων προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ και δεν απαιτείται για την προσμέτρησή του η πλήρωση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν χορηγείται η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια (20.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, 15.000 ευρώ για επιστήμονες και 6.000 ευρώ για αγρότες). Επίσης, δεν χορηγείται όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διακρατικών συμβάσεων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η χορήγηση της προκαταβολής έναντι σύνταξης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού πεδίου κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον e-ΕΦΚΑ. Για αυτούς που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη ελέγχεται μόνο η συνδρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου) ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων και δεν διενεργείται επιπλέον διασταύρωση των στοιχείων.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης, υποβάλλουν ειδική αίτηση χορήγησης της προκαταβολής σε πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr). Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.
  • ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και οριστικής σύνταξης, ενώ, αφού εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η προκαταβολή σύνταξης συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.