Πα. Οκτ 30th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Οκτώ αλλαγές στο ν. Κατσέλη και τροποποιήσεις στον εξωδικαστικό

1 min read

Τη λήψη σειράς μέτρων για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης οφειλών, αλλά και την αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη, επιτάσσει η έκθεση της Κομισιόν για τη συμμόρφωση της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα νέα προαπαιτούμενα που θέτουν οι θεσμοί εν όψει της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή του πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018, οι αρχές θα πρέπει προβούν σε αξιολόγηση του πλαισίου για τον εντοπισμό και την επίλυση ενδεχόμενων διοικητικών και τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την υποβολής της αίτησης έως και το σημείο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανεισμού μεταξύ οφειλετών και τους πιστωτές.

Μάλιστα ορίζεται ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2018, τα εμπόδια αυτά πρέπει να εξαλειφθούν και όπου απαιτηθεί να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρχές καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νόμου, καθώς αναμένεται η αύξηση του αριθμού των δανειοληπτών που θα προσφύγουν σ’ αυτόν, καθώς πλέον, πέραν των επιχειρήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα διεκπεραιώνεται και η διευθέτηση οφελών ελεύθερων επαγγελματιών προς τη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα οι θεσμοί, καλούν την κυβέρνηση να μειώσει το διοικητικό φόρτο κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, να διευρυνθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης των στοιχείων των δανειοληπτών υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόσει αποτελεσματικές προσεγγίσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση παραλείψεων, αποκλίσεων, λαθών και ανακριβειών στις αιτήσεις. Επίσης καλεί την κυβέρνηση να εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να εκδώσει μια υπουργική απόφαση για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την αμοιβή των συντονιστών.

Σε ό,τι αφορά το νόμο Κατσέλη, οι αρχές έχουν κληθεί να διενεργήσουν μελέτη – έκθεση που να παρουσιάζει:

α) τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα δικαστήρια που ασχολούνται με τις υποθέσεις του και

β) προτάσεις, για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ελλείψεων ιδίως προς την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων αλλά και τις διαδικαστικές καταχρήσεις.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της έκθεσης θα συζητηθούν με τα θεσμικά όργανα και θα ληφθούν πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων, ιδίως με τη θέση να θεσπιστεί ένας κατάλληλος μηχανισμός για τον φιλτράρισμα των μη αποδεκτών αναφορών, αλλά και για τη σημαντική συντόμευση του χρονικού διαστήματος μεταξύ κατάθεσης της αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και εκτελεστικά μέτρα:

1) Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

2) Να απαιτήσει την παραίτηση από τους οφειλέτες του δικαιώματός τους για τραπεζικό απόρρητο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

3) Να επιτρέψει στους πιστωτές να ζητήσουν την παροχή κρατικής επιδότησης αντί των δικαιούχων όταν οι τελευταίοι αδυνατούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα προφύλαξης των συμφερόντων του κράτους εντός των ορίων των κατανεμημένων ποσών·

4) Να προβλέπουν ότι οι οφειλέτες δεν δικαιούνται προστασίας αν σκόπιμα υπέπεσαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ενώ η αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων να μην ισχύει όταν οι οφειλέτες παραιτήθηκαν από δύο προηγούμενες αιτήσεις και υπέβαλαν αίτηση εκ νέου.

5) Να θεωρεί ως παραίτηση την ακύρωση της ακρόασης, εάν δεν ζητηθεί νέα ημερομηνία ακρόασης εντός 30 ημερών.

6) Να προβλεφθεί εύλογη προθεσμία για την πληρωμή της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίστηκε από το Δικαστήριο και της υψηλότερης δόση που καθορίστηκε κατ’ αναίρεση.

7) Να προβλέπει το δικαίωμα των εγγυητών που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους βάσει της εγγύησης να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.

8) Να μειώσει την υποχρέωση παροχής εγγράφων από οφειλέτες, απαιτώντας από τις τράπεζες, αρχές και κάθε άλλη σχετική οντότητα να τα παρέχει στο δικαστήριο.

Euro2Day.gr

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.