ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

1 Απριλίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Κόκκινα δάνεια: Στις τράπεζες 100.000 ακίνητα οφειλετών έως το 2021

1 min read

Στο φουλ οι µηχανές για να ξεφορτωθούν 30.000 ακίνητα

Ανεβάζουν ταχύτητες στο κοµµάτι της πώλησης των κόκκινων δανείων τους οι τράπεζες, ενώ από τα τέλη του 2017, όταν άλλαξε χέρια το πρώτο προβληµατικό χαρτοφυλάκιο, µέχρι τις αρχές του 2020, θα έχουν µεταβιβασθεί και τιτλοποιηθεί καθυστερούµενα δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, µέσω των πωλητηρίων, επιδιώκουν να µειώσουν το στοκ των ακινήτων, δεδοµένου ότι από την ώρα που άρχισαν οι πλειστηριασµοί µέχρι σήµερα το 80% των ακινήτων που εκπλειστηριάζεται περνά στις τράπεζες.

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας διαθέτουν ήδη ένα στοκ περίπου 30.000 ακινήτωνκαι εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του 2021 ο αριθµός αυτός θα φτάσει τις 100.000. Ήδη από τον περασµένο Μάρτιο ενηµερώνουν ανά τρίµηνο τον SSM για τη διαχείρισή τους, η οποία πάει «πακέτο» µε τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το θέµα είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα κρίσιµο. Τα τραπεζικά στελέχη, λοιπόν, σε συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρείες, προχωρούν στη λεπτοµερή καταγραφή των χαρτοφυλακίων ακινήτων -επιχειρηµατικά, στεγαστικά- και χαράσσουν τη στρατηγική διαχείρισης του στοκ.

Οπως είναι γνωστό, οι τράπεζες στα τέλη Μαρτίου υπέβαλαν στον επόπτη (SSM) τους νέους στόχους µείωσης των κόκκινων δανείων. Σύµφωνα µε τη δέσµευση που έχουν αναλάβει, θα πρέπει τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPEs) να µειωθούν κατά 23,4 δισ. ευρώ φέτος -πέρυσι η µείωση ήταν κατά 13,1 δισ. ευρώ-, µε έµφαση στις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις. Συγχρόνως, µέχρι το τέλος του 2021 µέσα από τις πωλήσεις-τιτλοποιήσεις θα πρέπει να απαλλάξουν τους ισολογισµούς τους από προβληµατικά δάνεια ύψους 36 δισ. ευρώ.

Το χρονικό 

Σε γενικές γραµµές, το χρονικό των πωλήσεων έχει ως εξής: Την αρχή έκανε η Eurobank, η οποία τον Νοέµβριο του 2017 προχώρησε στην πώληση του πρώτου ελληνικού χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων. Ηταν το Eclipse, που περιελάµβανε καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, τότε η τράπεζα είχε απευθύνει πρόσκληση τους «κόκκινους» δανειολήπτες να ρυθµίσουν τις οφειλές τους µε «κούρεµα» µέχρι και 90%, ωστόσο ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αγοράστηκε από την Intrum µε τίµηµα 3% επί της λογιστικής αξίας.

Τον Οκτώβριο του 2018 η τράπεζα πούλησε το χαρτοφυλάκιο Zenith λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, που περιελάµβανε καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Σήµερα η τράπεζα έχει λάβει δεσµευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Pillar ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο έχει περίπου 45.000 µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια µε εξασφαλίσεις σε 36.000 ακίνητα, αλλά και µε µέσο χρόνο καθυστέρησης τους 42 µήνες. Η Eurobank έχει λάβει δεσµευτικές προσφορές από πέντε ενδιαφερόµενα σχήµατα: PIMCO, LoneStar, B2Kapital, Fortress σε συνεργασία µε την doBank και η κοινοπραξία Elliott – Bain – Cerved.

Να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στα στεγαστικά του Pillar περιλαµβάνονται και στεγαστικά ύψους 600 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Με άλλα λόγια, είναι δάνεια που θα λάβουν την κρατική επιδότηση και εύκολα θα µπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Αυτή, όµως, είναι µια παράµετρος που κάνει ελκυστικό το χαρτοφυλάκιο για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Επίσης, η τράπεζα έχει λάβει µη δεσµευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Cairo, που περιλαµβάνει 7,5 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στη σύσταση εταιρείας διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων µε την Intrum, η οποία θα διαχειρίζεται 27 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα, καθώς και τα νέα που θα δηµιουργούνται, όπως και «κόκκινα» ακίνητα αξίας 1 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριµένα, η εσωτερική πλατφόρµα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της τράπεζας θα µεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (το 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς). Η Πειραιώς διέθεσε πέρυσι τον Μάιο το χαρτοφυλάκιο Amoeba, µε δάνεια µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µε εξασφαλίσεις) λογιστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, µε το τίµηµα να ανέρχεται στο 30% της λογιστικής αξίας. Επίσης, τον Ιούλιο 2018 πούλησε το χαρτοφυλάκιο Arctos (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες), λογιστικής αξίας 400 εκατ ευρώ, µε το τίµηµα να ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (12,5% του GBV).

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η µεταβίβαση του Iris, µε δάνεια µικρών επιχειρήσεων και καταναλωτικά (χωρίς εξασφαλίσεις) λογιστικής αξίας 900 εκατ. ευρώ. Η πώληση αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του τρέχοντος µήνα. Προ ηµερών ολοκληρώθηκε και η πώληση του χαρτοφυλακίου Nemo, µε ναυτιλιακά δάνεια (µε εξασφαλίσεις) µεικτής λογιστικής αξίας 507 εκατ. ευρώ και συνολικής πιστωτικής απαίτησης 535 εκατ. ευρώ, στις 31/10/2018 (ηµεροµηνία αποκοπής του χαρτοφυλακίου). Το τίµηµα ανήλθε σε 240 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank πούλησε τον Μάρτιο 2018 το χαρτοφυλάκιο Venus, µε δάνεια µικρών επιχειρήσεων, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες (χωρίς εξασφαλίσεις), λογιστικής αξίας 900 εκατ. ευρώ, το τίµηµα ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Mercury µε δάνεια µικρών επιχειρήσεων και καταναλωτικά (χωρίς εξασφαλίσεις), λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, πουλήθηκε τον Νοέµβριο του 2018 αντί τιµήµατος 76 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Jupiter, αξίας 1 δισ. ευρώ, που περιέχει δάνεια µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε εξασφαλίσεις, πουλήθηκε τον Νοέµβριο 2018 αντί 337,1 εκατ ευρώ.

Τέλος, µέχρι το τέλος του χρόνου αναµένεται να ολοκληρωθεί η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Orion µε στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα πούλησε τον Ιούνιο 2018 το χαρτοφυλάκιο Earth, µε δάνεια µικρών επιχειρήσεων, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες (χωρίς εξασφαλίσεις), λογιστικής αξίας 2 δισ. ευρώ, αντί τιµήµατος 120 εκατ ευρώ. Αµεσα αναµένεται να ολοκληρωθεί η πώληση του Symbol, µε δάνεια µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ.

Επίσης, η ΕΤΕ έχει λάβει µη δεσµευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Mirror, ανεξασφάλιστων δανείων 1,2 δισ. ευρώ (οφειλές από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια µικροεπαγγελµατιών και µικρών επιχειρήσεων), ενώ στο β’ εξάµηνο θα προχωρήσει η πώληση ενός χαρτοφυλακίου εξασφαλισµένων απαιτήσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Attica Bank τον Ιούλιο 2017 και τον Οκτώβριο του 2018 προχώρησε σε δύο τιτλοποιήσεις δανείων λογιστικής αξίας 1,3 δισ. και 700 εκατ. ευρώ

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.