ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

9 Μαρτίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Η υπερφορολόγηση «μάτωσε» τις επιχειρήσεις και ΔΕΝ έφερε έσοδα

1 min read

Η υπέρμετρα υψηλή φορολόγηση των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είχε σωρεία αρνητικών συνεπειών (κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, μεταφορά της φορολογικής έδρας ή ακόμα και της παραγωγικής δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση κ.ά.), ενώ τελικά δεν αύξησε τα φορολογικά έσοδα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και αναλύονται σε ειδική έκθεση, «μεταξύ 2007 και 2017, παρά τους υψηλούς συντελεστές, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων μειώθηκαν κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες».

Επιπλέον, εάν συγκριθεί η χώρα μας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνεται ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου την προαναφερθείσα περίοδο, παρά τον υψηλό συντελεστή. «Ειδικότερα, στα χρόνια πριν από την κρίση, τα φορολογικά έσοδα κατέγραψαν πτωτική πορεία, ενώ τα χρόνια της ύφεσης και ιδιαίτερα μετά το 2014 ακολούθησαν αυξητική πορεία, η οποία όμως φαίνεται να αντιστράφηκε το 2017, ως αποτέλεσμα των ισχνών ρυθμών ανάπτυξης, των μειωμένων κερδών, αλλά και της φορολογικής κόπωσης» σημειώνει η έκθεση.

Το 2019 η χώρα μας βρέθηκε ανάμεσα στις έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υψηλότερο ονομαστικό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις (μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία). Ο ανώτατος ονομαστικός φορολογικός συντελεστής 28% (που μειώνεται από το 2020 στο 24%) ήταν 6,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο πραγματικός (effective) φορολογικός συντελεστής, που παρέχει ακριβέστερη εικόνα του φορολογικού βάρους, ανήλθε το 2018 σε 27,6%, σχεδόν οκτώ ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή (19,8%) για τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.

Οι αναλυτές της ΤτΕ υπογραμμίζουν ότι «μεταξύ 2008 και 2018 ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε στην Ελλάδα σχεδόν κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο ο αντίστοιχος συντελεστής για τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. μειώθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα»

Η έκθεση της ΤτΕ αναδεικνύει τις πολλαπλές επιπτώσεις της μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σε κάθε οικονομία, σημειώνοντας ότι τελικά η υπερφορολόγηση μειώνει τη συνολική παραγωγικότητα, διότι:

Προκαλεί στρεβλώσεις στις σχετικές τιμές των παραγωγικών συντελεστών, καθώς και στις χρηματοδοτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν να προκρίνουν την έκδοση χρέους σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αφού οι πληρωμές τόκων εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη.

Ενισχύει τα κίνητρα φοροδιαφυγής και την παραοικονομία, οδηγώντας σε ανακατανομή των παραγωγικών συντελεστών σε λιγότερο αποδοτικές δραστηριότητες και προκαλώντας έτσι στρεβλώσεις τόσο στο συνολικό μέγεθος όσο και στο είδος της επένδυσης.

Αυξάνει τη δημόσια δαπάνη φορολογικής συμμόρφωσης και είσπραξης φόρων.

Εξασθενεί τα κίνητρα για επενδύσεις με ταχεία τεχνολογική απαξίωση, όπως είναι οι καινοτόμες επενδύσεις, ή για επενδύσεις που αργούν να αποδώσουν, αφού μειώνει τη μετά τους φόρους απόδοσή τους.

Αποθαρρύνει τις ξένες άμεσες επενδύσεις και έτσι δυσχεραίνει τη μεταφορά και τη διάχυση τεχνογνωσίας στην εγχώρια αγορά.

Δημοσίευση στα Social Media