ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

8 Δεκεμβρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Eurogroup Δάνεια μέσω ESM σε χώρες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

1 min read

Στις λεπτομέρειες της πρόσβασης των Κρατών Μελών στην “Υποστήριξη Πανδημικής Κρίσης” του ΕSM για τη χρηματοδότηση των κρατικών  δαπανών των συστημάτων υγείας, συμφώνησαν  την Παρασκευή οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, που συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινή δήλωση που υιοθέτησαν οι 19, “η Ευρωομάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση SURE, και στα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ για τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων, για τη στήριξη των Ευρωπαίων εργαζομένων και επιχειρήσεων, και επιβεβαιώνει τη συμφωνία για την εγκαθίδρυση του προγράμματος υποστήριξης από τον ESM προς τα Κράτη.

 Οι 19 συμφωνήσαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους τυποποιημένους όρους της υποστήριξης για την πανδημική κρίση, που διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ για ποσά 2% του ΑΕΠ των αντίστοιχων μελών έως τα τέλη του 2019, ως σημείο αναφοράς, για την υποστήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID-19.

Οι Υπουργοί χαιρετίσαν επίσης “τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των θεσμικών οργάνων σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, τις χρηματοδοτικές ανάγκες, τους κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση σε αυτό το μέσο”.

Συμφωνούν δε με την άποψη των θεσμών ότι όλα τα μέλη του ΕSM πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για να λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημίας Κρίσεων.

 “Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, αναμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕSM να εγκρίνει ψήφισμα που θα επιβεβαιώνει αυτό πολύ πριν από την 1η Ιουνίου 2020. Θα τηρηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης του ΕSM”, καταγράφουν.

 Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει ότι “η μόνη απαίτηση πρόσβασης στο πιστωτικό όριο θα είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID 19”.

 “Αυτή η δέσμευση θα αναλυθεί σε ένα μεμονωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας που θα εκπονηθεί βάσει ενός προτύπου, για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της υποστήριξης για την πανδημική κρίση”, καταγράφουν.

 Οι 19 δηλώνουν συγκεκριμένα τα εξής: “συμφωνούμε ότι η παρακολούθηση και η επιτήρηση θα πρέπει να είναι ανάλογα με τη φύση του συμμετρικού σοκ που προκαλείται από το COVID-19 και να είναι ανάλογη με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ και τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή του ΕSM. Χαιρετίζουμε την πρόθεση της Koμισιόν να εφαρμόσει ένα απλοποιημένο πλαίσιο αναφοράς και παρακολούθησης, που περιορίζεται στις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας, όπως περιγράφεται στην επιστολή της 7ης Μαΐου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Valdis Dombrovskis και του Επιτρόπου Paolo Gentiloni προς τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας . Ο ΕSM θα εφαρμόσει επίσης το Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να διασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης”.

 Οι Υπουργοί οικονομικών αναφέρουν: “συμφωνούμε με την πρόταση του ESM σχετικά με τους κοινούς χρηματοοικονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών για τα δάνεια και ευνοϊκούς όρους επιτοκίων προσαρμοσμένοι στον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της κρίσης”.

 “Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι η Υποστήριξη Πανδημικής Κρίσης είναι μοναδική δεδομένου του εκτεταμένου αντίκτυπου της κρίσης COVID-19 σε όλα τα Μέλη του ESM. Τα αιτήματα για υποστήριξη πανδημίας μπορεί να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕSM, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM μπορεί να αποφασίσει με αμοιβαία συμφωνία να προσαρμόσει αυτήν την προθεσμία. Η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της κρίσης. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα παραμείνουν δεσμευμένα να ενισχύσουν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές, σύμφωνα με τα οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια συντονισμού και εποπτείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ”, προβλέπεται.

 Σύμφωνα με τη δήλωση, η αρχική περίοδος διαθεσιμότητας θα είναι 12 μήνες, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί δύο φορές για 6 μήνες, σύμφωνα με το τυπικό πλαίσιο του ESM για τα προληπτικά μέσα.

 Προβλέπεται δε ότι οι θεσμοί θα επιβεβαιώνουν τις αξιολογήσεις το συντομότερο δυνατόν και να προετοιμάζουν, μαζί με τις αρχές, το εθνικό πλάνο, με βάση το συμφωνημένο πρότυπο.

 “Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ΕSM θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα σχέδια αντιμετώπισης πανδημίας, μεμονωμένες αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής και τις συμφωνίες χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης ΕSM”, καταλήγει η δήλωση του Εurogroup

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.