ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Επαγγελματικοί λογαριασμοί: Κυρώσεις μόνο για μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης

1 min read

Δεν υποχρεούνται σε δήλωση όσοι δεν έχουν πελάτες λιανικής – Τι ισχύει για γιατρούς-δικηγόρους – Αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ

Όχι έναν, ούτε δύο, αλλά όλους τους λογαριασμούς στους οποίους δέχονται πληρωμές από πελάτες τους, πρέπει να δηλώσουν σαν «επαγγελματικούς» όσοι υποχρεούνται βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητός τους. Η σχετική προθεσμία -βάσει ΚΑΔ- έχει παραταθεί έως τις 30 Απριλίου, αλλά η ΑΑΔΕ δίνει και πάλι αναλυτικές οδηγίες, για την αποφυγή παρερμηνειών που μπορούν να επιφέρουν πρόστιμο 100 ή και 1.000 ευρώ -σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης λογιαριασμού αντίστοιχα.

Με βάση τις νέες οδηγίες, διευκρινίζεται πως πρόστιμο δεν επιβάλλεται:
– σε περίπτωση που φορολογούμενοι δηλώσουν εκπρόθεσμα Επαγγελματικό Λογαριασμό χωρίς να υπάρχει υποχρέωση δήλωσης (βάσει ΚΑΔ κλπ).
– στην περίπτωση που από Λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός διενεργούνται συναλλαγές οι οποίες δεν αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.
– σε περίπτωση τροποποίησης ήδη δηλωθέντος επαγγελματικού λογαριασμού.

Υπόχρεοι μόνον αν κάνουν πωλήσεις λιανικής

Υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού είναι οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, είτε κύριας είτε δευτερεύουσας, που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ, και εφόσον αποδέχονται συναλλαγές από πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (Β2C συναλλαγές).

Διευκρινίζεται έτσι πως δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού (ακόμη και αν έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ) όσοι συναλλάσσονται αποκλειστικά με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές). 

Ωστόσο έχουν υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού όσοι διενεργούν Β2Β συναλλαγές, παράλληλα με Β2C συναλλαγές (δηλαδή και με επιχειρήσεις και με απλούς καταναλωτές λιανικής).

Ποιο λογαριασμό δηλώνουν

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους σε περίπτωση που οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής διενεργούνται σε πέραν του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Τα «ψιλά γράμματα»

1. Ο τετραψήφιος ΚΑΔ περιλαμβάνει όλη την ανάλυσή του σε υποκατηγορίες. Για παράδειγμα, ο ΚΑΔ 33.12 «Επισκευή μηχανημάτων» περιλαμβάνει όλους τους δικαιούχους πληρωμής που εκτείνονται στις υποκατηγορίες του.
2. Δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού, όταν οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας.
3. Οι συναλλαγές με μετρητά πρέπει να κατατίθενται στον δηλωμένο ως Επαγγελματικό Λογαριασμό από τον δικαιούχο πληρωμής.
4. «Κοινός λογαριασμός» με συνδικαιούχα πρόσωπα, μπορεί να δηλωθεί ως επαγγελματικός, αλλά μόνον από τον ένα από τους συνδικαιούχους.
5. Νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ως επαγγελματικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο (νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος), αρκεί να δηλώνεται ως Επαγγελματικός Λογαριασμός μόνο από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα.
6. Τραπεζικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου, όψεως ή σε συνάλλαγμα, μπορούν επίσης να δηλωθούν ως Επαγγελματικοί Λογαριασμοί.

Επαγγελματίες

7. Δικαιούχοι πληρωμής όπως π.χ. δικηγόροι, λογιστές, ασφαλιστές κλπ, που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς αποκλειστικά για πληρωμή υποχρεώσεων τρίτων, όπως ενδεικτικά φόρων, εργοδοτικών εισφορών, προκαταβολών, ασφαλίστρων, Δ.Ε.Η. κλπ, δεν τους δηλώνουν σαν Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.
8. Ειδικά οι μεσολαβητές είσπραξης, οι οποίοι δεν έχουν B2C συναλλαγές λιανικής, αυτοί χρησιμοποιούν για τη διαμεσολάβησή τους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων και δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης των συγκεκριμένων λογαριασμών ως Επαγγελματικών Λογαριασμών (π.χ. πρακτορεία ΟΠΑΠ χωρίς άλλη δραστηριότητα).
9. Ιατροί που αμείβονται μέσω ΕΟΠΥΥ και όχι από τους ασθενείς τους δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών, εάν πραγματοποιούν B2B συναλλαγή (αμείβονται μόνο από τον ΕΟΠΥΥ). Αντιθέτως, η υποχρέωση για δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών παραμένει εάν πραγματοποιούν παράλληλα και Β2C συναλλαγές (δηλαδή αν αμείβονται και από τους ίδιους τους ασθενείς).

Δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις των άρθρων 62-65 του ν. 4446/2016 και της ΚΥΑ με αριθμ. 45231/2017 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 ν. 4172/2013 για τους όρους και τις προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών επιχείρησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Υπενθυμίζεται πως η υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού επιβάλλεται προκειμένου να «κτιστεί» αυτομάτως το αφορολόγητο όριο των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών, με βάση τις πληρωμές με κάρτες κλπ. Αν τυχόν δεν εμφανιστούν αυτομάτως όμως τυχόν πληρωμές, επειδή λχ έγιναν σε αδήλωτο επαγγελματικό λογαριασμό επιχείρησης ή επαγγελματία, ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να αποδείξει ότι εξόφλησε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Και στον βαθμό που αφορούν σε προσωπικά έξοδα που πραγματοποιούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά: κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ.

Δημοσίευση στα Social Media