ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

28 Φεβρουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

5+1 μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για το 2020: «Σπορά» 180 εκατ. στον αγροτικό τομέα

1 min read

Να σπάσει το ρόδι ώστε να ανοίξει η… κάνουλα της χρηματοδότησης διοχετεύοντας περίπου 180 εκατ. ευρώ στον αγροτικό τομέα σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα χρονιά.

Έτσι, το 2020 αναμένεται να βγουν στον αέρα τα 5+1 Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την υλοποίηση επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή. «Ποδαρικό» αναμένεται να γίνει με το νεοσύστατο Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων που θα παρέχει εγγυήσεις στις τράπεζες για τη δανειοδότηση των αγροτών με «κουμπαρά» 80 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα προκηρυχθούν το υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», το υπομέτρο 3.1 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων», η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», το υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» και τέλος η 2η πρόσκληση της Δράσης 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων», το λεγόμενο Κομφούζιο.

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.)»

Από τις αρχές του χρόνου, πιθανότατα από τον Φεβρουάριο, θα αρχίσουν να χορηγούνται στους αγρότες δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, μακρά διάρκεια αποπληρωμής και μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις μετά τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και υπεγράφη σχετική συμφωνία μεταξύ της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενισχυθεί με κεφάλαια ύψους 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δεσμευθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ως παροχή εγγυήσεων για κάλυψη νέων δανείων από 10.000 ευρώ και πάνω. Δικαιούχοι των δανείων θα είναι όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, από την παραγωγή μέχρι τη διανομή και, συγκεκριμένα, παραγωγοί και αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι θα χορηγούνται από τις τράπεζες, θα πρέπει να πληρούνται κάποια τραπεζικά κριτήρια, οπότε οι αγρότες με «κόκκινα» δάνεια δεν θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον μηχανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κεφάλαιο κίνησης έως 30% της συνολικής επένδυσης ή 200.000 ευρώ.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, το Ευρωπαϊκό Ταμείο εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα προχωρήσουν στη σύναψη των συμβάσεων με αυτά που θα επιλεγούν. Σχετικά με τη συμμετοχή των τραπεζών, βλέπουν με θετικό μάτι το εγχείρημα αυτό, καθώς ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επισφαλειών σε ποσοστό 20%. Για παράδειγμα, αν το δάνειο σταματήσει να εξυπηρετείται από τον δανειολήπτη, το Ταμείο Εγγυήσεων θα αποπληρώσει μέχρι και το 80% του κεφαλαίου.

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τελικών προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Αλλωστε, όπως έχει επισημάνει κατά το παρελθόν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 2,5 δισ. ευρώ στη γεωργία και 2,85 δισ. ευρώ στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού και έχουν υποβάλει Δήλωση ΟΣΔΕ, κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον να είναι επαγγελματίες αγρότες ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (νομικά πρόσωπα) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1.

• Αναγνωρισμένα συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ. Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο Μητρώο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αγορά γης (αφορά σε ποσοστό έως 10% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης). • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου ή μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση φυτειών. • Αγορά ζωικού κεφαλαίου. • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων. • Αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου. • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

«Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»

Στόχος του υπομέτρου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις.
Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (Π.Σ.):

• Π.Σ. 1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

• Π.Σ. 2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά.

• Π.Σ. 3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

• Π.Σ. 4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

• Π.Σ. 5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

• Π.Σ. 6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.),
δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή, ενώ ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως και τρεις συμβουλές καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν εφαρμόσει τη συμβουλή, που θα του παρέχει εμπεριστατωμένα ο πάροχος, τότε χάνει το δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή έως το τέλος του ΠΑΑ 2014-2020. Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους παροχής γεωργικών συμβουλών, υπάρχει ένα πλαφόν στον αριθμό των εξυπηρετούμενων παραγωγών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 100 ανά γεωργικό σύμβουλο.

«Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»

Στο πλαίσιο του υπομέτρου οι γεωργοί μπορούν να ενισχυθούν για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Με το μέτρο ενισχύονται οι παραγωγοί, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.), περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί. Οι ομάδες γεωργών μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Στόχος της δράσης είναι η παροχή ενίσχυσης για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού και έχουν υποβάλει Δήλωση ΟΣΔΕ, κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο πλαίσιο υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες: Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος. • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις. • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων, καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

«Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων»

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν σε προληπτικές δράσεις, με σκοπό τη μείωση των συνεπειών από πιθανές φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα στο παραγωγικό δυναμικό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προληπτικών δράσεων:

• Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.

• Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ.

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του γεωργού ή σε ομάδες γεωργών, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις.

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων»

Η δράση αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς. Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση του μέτρου που έχει ως στόχο να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Πηγη Ελεύθερος Τύπος.

Δημοσίευση στα Social Media