ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

19 Ιανουαρίου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ξανά βάζουν το χέρι στην τσέπη των πολιτών με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα των Κτιρίων

1 min read

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) ενεργοποιείται αρχές του 2021 με απόφαση του ΥΠΕΝ με την εποπτεία του ΤΕΕ…

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν όχι μόνο τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες),αλλά και τα παλαιότερα κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Επιπλέον βάσει της ισχύουσας ρύθμισης ηλεκτρονική ταυτότητα προβλέπεται να αποκτήσουν και οι διηρημένες ιδιοκτησίες.

Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας θα αναλαμβάνει αρμόδιος μηχανικός κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ προβλέπονται ετήσιοι έλεγχοι σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα. Ο έλεγχος και η έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα γίνεται περιοδικά από 5 έτη έως και 7 ανάλογα την κατηγορία ακινήτου. Η όλη διαδικασία θα επιβαρύνει τον κάθε ιδιοκτήτη με ποσά από 300 ευρώ έως και 500 ευρώ, εφόσον στο ακίνητο δεν διαπιστωθεί καμία πολεοδομική παράβαση.

Η ΗΤΚ θα είναι απαραίτητη για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων και θα περιλαμβάνει την υποβολή στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά του ακινήτου:

1. Το Στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας του κτηρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις τυχόν αναθεωρήσεις της.

2. Τα Σχέδια του ακινήτου που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.

3. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της διηρημένης ιδιοκτησίας.

4. Το Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, για οικοδομές που χτίστηκαν μετά το 2011.

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

6. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, αν αυτή δεν αποτυπώνεται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

7. Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας μετά από σχετικό έλεγχο στατικής επάρκειας.

8. Τον Πίνακα Χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφ’ όσον υπάρχουν.

9. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου

Ο Μηχανικός θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ενώ υποχρέωση ιδιοκτήτη και μηχανικού θα είναι η πλήρη συμφωνία πραγματικών τετραγωνικών με όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Φορολογική Αρχή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση , την ΔΕΗ και το Κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες αρχικής συμπλήρωσης, ενημέρωσης και περιοδικής συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης(ΥΔΟΜ) και το Τοπικό Παρατηρητήριο για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες και Μηχανικούς.

Συγκεκριμένα, για την παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρόστιμο αυτό μπορεί να ανέρχεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ειδικά για τους εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς αν κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται:

α) Πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,

β) Αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι ανωτέρω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, το πρόστιμο είναι από 4.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Η αναστολή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζεται από 4 έως 48 μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.