ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

18 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Τσουνάμι απώλειας εσόδων για όσους μισθωτούς ενταχθούν -θέλοντας και μη- στον μηχανισμό στήριξης «Συν-Εργασία»

1 min read

Αντί απόλυσης, μειωμένος μισθός κατά 20% και «κουρεμένο», κατ’ αναλογία, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων, που φαίνεται ότι θα κυμαίνεται από 15% και πάνω για τους περισσοτέρους, προβλέπεται, με βάση τη νέα τροπολογία, για όσους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ενταχθούν στον μηχανισμό στήριξης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

Κι αυτό, ανεξάρτητα του αν μιλάμε για το συνολικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου του 2020 ή για κάποιους μήνες εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην επίμαχη τροπολογία, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό (αφορά το σύνολο όσων παρουσιάζουν μείωση τζίρου πάνω από 20%), δύνανται να προβαίνουν για έναν ή περισσότερους μήνες, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, για ένα μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Στους εργαζόμενους αυτούς θα καταβάλλεται από το κράτος οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν απασχολούνται, καθώς και αναλογία του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 (υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων). Εξαιρούνται της κάλυψης του μηχανισμού οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

Ποιες θα είναι, λοιπόν, οι επιπτώσεις στους μισθούς και στα «δώρα»; Πέραν της μείωσης του 20% σε σχέση με τις κανονικές αποδοχές τους, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στον μηχανισμό με εργοδοτική απόφαση θα λάβουν και «κουτσουρεμένα» επιδόματα.

Για παράδειγμα, μισθωτός με 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα λαμβάνει καθαρά 806 ευρώ. Με την ένταξή του στον μηχανισμό και για κάθε μήνα που θα παραμείνει σε αυτόν, από την επιχείρηση θα λάβει 403 ευρώ και το κράτος θα καλύψει 246,8 ευρώ. Συνολικά θα λάβει 644,8 ευρώ καθαρά.

«Κούρεμα» και στο δώρο Χριστουγέννων

Για τον εργαζόμενο του παραδείγματος, υπό κανονικές συνθήκες, το δώρο Χριστουγέννων θα έφτανε στα 1.041 ευρώ (μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας). Πλέον, από την πρώτη ανάλυση του περιεχομένου της τροπολογίας συμπεραίνεται ότι, εάν παραμείνει για τέσσερις μήνες στον μηχανισμό, το δώρο Χριστουγέννων (μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας) θα κυμανθεί στα 856,67 ευρώ συνολικά, δηλαδή θα είναι μειωμένο κατά 17,7% σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες απασχόλησης.

Στη μοναδική περίπτωση που δεν θα υπάρξουν απώλειες από τον μισθό και τα επιδόματα, είναι σε αυτή κατά την οποία οι μισθωτοί αμείβονται κανονικά με ποσά κάτω του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ τον μήνα μεικτά. Για τους εργαζόμενους αυτούς, το μηνιάτικο θα καλυφθεί κατά 100%.

Σημειώνεται ότι, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες που θα κάνουν χρήση του μηχανισμού, η υποχρέωση να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν, καθώς και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς αυτών, κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους.

Δημοσίευση στα Social Media