ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Ιανουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Το «πάρτι» της χρηματοδότησης του Καλογρίτσα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ

1 min read

Δύο εφάπαξ χορηγήσεις ενέκρινε η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) της Attica Bank κατά παρέκκλιση της απόφασης να μην υπερβεί ο λογαριασμός Καλογρίτσα το όριο των 108 εκατ. ευρώ.

Ερρεε εν αφθονία η χρηματοδότηση προς τις εταιρίες του ομίλου Καλογρίτσα καθ’ όλη την τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Attica Bank να έχει αναλάβει… εργολαβία την αιμοδότηση του επιχειρηματία, παρά τα εξόφθαλμα δείγματα αφερεγγυότητας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εμπιστευτική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της τράπεζας, που έχει στη διάθεσή του ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, οι χορηγήσεις προς τις εταιρίες Τοξότης, ΜΙΚΗ και ΑΝ.ΣΥ., συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα, άγγιξαν τα 108,7 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 49,1 εκατ. ευρώ το 2014 και μόλις 15 εκατ. ευρώ το 2012. Από 01/01/2017 μέχρι 31/3/2018 τα ανοίγματα του ομίλου αυξήθηκαν από 105,95 εκατ. ευρώ σε 119,06 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη διαφοροποίηση του ακάλυπτου μέρους των πιστοδοτήσεων από 76,14 εκατ. ευρώ σε 91,34 εκατ. ευρώ.

«Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν 28 εισηγήσεις για τον όμιλο και δόθηκαν ισάριθμες εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων και δύο ανανεώσεων των πιστοδοτικών ορίων)», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Από τις εισηγήσεις γίνεται αντιληπτό το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο όμιλος, καθώς αυτές αφορούσαν είτε σε έκτακτες χορηγήσεις έναντι Υποσχετικών Επιστολών (Υ/Ε) προσκόμισης καλυμμάτων είτε σε αποδεσμεύσεις μετρητών είτε σε άνοιγμα Ενέγγυων Πιστώσεων (Ε/Π) με δυνατότητα χρηματοδότησης (είτε σε συνδυασμό των ανωτέρω)». Υπογραμμίζεται ότι το credit rating των εταιριών του Ομίλου Καλογρίτσα ήταν ταξινομημένο ως Η, το οποίο υποδεικνύει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών της Τοξότης για το 2016 ανερχόταν σε 45 εκατ. ευρώ, με EBITDA 2,5 εκατ. ευρώ και σύνολο τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων 84 εκατ. ευρώ.

Στις επίμαχες εισηγήσεις/εγκρίσεις, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται όροι και προϋποθέσεις για τη λήψη εξασφαλίσεων, με διασφαλιστική αξία. «Ουσιαστικά, το πλέγμα εξασφαλίσεων αποδυναμώθηκε εντός του εξετασθέντος χρονικού διαστήματος υπό την έννοια ότι αυξήθηκαν οι πιστοδοτήσεις χωρίς να αυξηθούν, παράλληλα, οι εξασφαλίσεις. Κατά συνέπεια, το ακάλυπτο μέρος των χορηγήσεων αυξήθηκε, κυρίως, μέσω της εγκεκριμένης αύξησης του ορίου βραχυπρόθεσμων πιστοδοτήσεων έναντι Υποσχετικών Επιστολών προσκόμισης καλυμμάτων», σημειώνει η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Οσον αφορά στη μορφή της χρηματοδότησης, αυτή, όπως τονίζεται στην έκθεση, δεν γινόταν υπό τη μορφή project finance, αλλά Κεφαλαίου Κίνησης (Κ/Κ) γενικότερου χαρακτήρα. «Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση των άμεσων χορηγήσεων με συγκεκριμένα έργα και σχετική παρακολούθηση», καταλήγουν οι ελεγκτές.

Εφάπαξ χορηγήσεις

Δύο εφάπαξ χορηγήσεις -μία τον Ιούλιο του 2017, ποσού πέντε εκατ. ευρώ, και μία τον Φεβρουάριο του 2018, ποσού 3,5 εκατ. ευρώ- ενέκρινε η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) της Attica Bank κατά παρέκκλιση της απόφασης να μην υπερβεί ο λογαριασμός Καλογρίτσα το όριο των 108 εκατ. ευρώ.

 Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δημοσίευση στα Social Media