ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

17 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια για την περίοδο 2020 έως 2025, παρουσίασε η Κομισιόν

1 min read

Τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια για την περίοδο 2020 έως 2025, με έμφαση την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, την πρόληψη και τον εντοπισμό υβριδικών απειλών και την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασαν στον Τύπο στις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιόχανσον.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Ηνέα στρατηγική καθορίζει 4 στρατηγικές προτεραιότητες για δράση σε επίπεδο ΕΕ: ένα “αδιαπέραστο περιβάλλον ασφαλείας”, την “αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών”, την “προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα” και “ένα Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας”, όπως αναφέρει η Κομισιόν.

Σε σχέση με το πρώτο στοιχείο, η Κομισιόν θα υποβάλει νέους κανόνες για την προστασία και την ανθεκτικότητα των φυσικών και ψηφιακών υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας και των μεταφορικών κέντρων και θα προωθήσει την εντατικοποίηση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη φυσική προστασία των δημόσιων χώρων και τα κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης.

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις, μέχρι το τέλος του έτους, θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση της οδηγίας για τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών (η κύρια ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) και θα σκιαγραφήσει τις στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Προσδιόρισε επίσης την ανάγκη για μια κοινή μονάδα κυβερνοχώρου ως πλατφόρμα για δομημένη και συντονισμένη συνεργασία.

Σε ότι αφορά τον άξονα “2”, για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ,  κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι κατάλληλοι για τον σκοπό και εφαρμόζονται σωστά και θα διερευνήσει μέτρα κατά της κλοπής ταυτότητας. Ακόμη, θα εξετάσει μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας επιβολής του νόμου στις ψηφιακές έρευνες, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν επαρκή εργαλεία, τεχνικές και δεξιότητες (αυτά θα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, big data και υπολογισμούς υψηλής απόδοσης στην πολιτική ασφάλειας).

Σε σχέση με την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα, τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν μια προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, από την έγκαιρη ανίχνευση, την ανάλυση, την ευαισθητοποίηση, την ανθεκτικότητα στην οικοδόμηση και την πρόληψη έως την αντιμετώπιση κρίσεων και τη διαχείριση συνεπειών – ενσωμάτωση υβριδικών ζητημάτων σε ευρύτερη χάραξη πολιτικής, σε στενή συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, ιδίως το ΝΑΤΟ και το G7.

Σε σχέση με την προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, οι εργασίες για την αντι-ριζοσπαστικοποίηση θα επικεντρωθούν στην έγκαιρη ανίχνευση, την ανθεκτικότητα και την αποδέσμευση, καθώς και στην αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία. Εκτός από την καταπολέμηση των βασικών αιτίων, η αποτελεσματική δίωξη τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των ξένων τρομοκρατών, θα είναι απαραίτητη – για να επιτευχθεί αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη βήματα για την ενίσχυση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των συνόρων και την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων. Η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς θα είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για παράδειγμα για τον τερματισμό όλων των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το οργανωμένο έγκλημα κοστίζει 218 έως 282 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, υπολογίζει η Κομισιόν και ως προς αυτό η Κομισιόν προτείνει να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών.

Καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και τα άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία ως εμπόρευμα. Η Κομισιόν θα υποβάλει σύντομα ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών που θα εστιάζει στην καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων, θα ενισχύσει τη συνεργασία και θα υποστηρίξει το έργο της επιβολής του νόμου.

Τέλος η Κομισιόν επιθυμεί να συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την επιδίωξη της δικαιοσύνης. Τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ και την περαιτέρω ανάπτυξη της Eurojust για καλύτερη σύνδεση των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Η συνεργασία με εταίρους εκτός ΕΕ είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων. Θα ενισχυθεί επίσης η συνεργασία με την Ιντερπόλ.

Η έρευνα και η καινοτομία είναι ισχυρά εργαλεία για την αντιμετώπιση απειλών και για την πρόβλεψη κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εντολής της Ευρωπόλ, η Κομισιόν θα εξετάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου καινοτομίας για την εσωτερική ασφάλεια.

Δημοσίευση στα Social Media