ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

16 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Συγκινητικές στιγμές στον ιερό ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης

1 min read

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές στον ιερό ναό αγίου Βουκόλου και Πολυκάρπου Σμύρνης όπου εορτάσθηκε για πρώτη φορά η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον εν λόγω ιστορικό ναό. Από την πλευρά του ο επιχώριος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος ανακοίνωσε ότι θα ιερουργεί κάθε έτος και ευχαρίστησε τους πιστούς που προσήλθαν. Πιο συγκεκριμένα μέ ἱεροπρέπειαν καί μέ τήν συμμετοχήν πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ἑωρτάσθη ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Σμύρνην, εἰς τόν ἱστορικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου, ἐν Μπασμανέ, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχῶν, μετά αἴτημα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.   Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε τό κατά τήν τάξιν Τρισάγιον, ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ, μετά ἰδιαιτέρας ἀναφορᾶς εἰς πάντας τούς ἀοιδίμους προκατόχους αὐτοῦ, τούς διαποιμάναντας τήν ἀποστολικήν καί ἱστορικήν Μητρόπολιν Σμύρνης, τούς κτίτορας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ καί πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μητροπόλεως ταύτης, μετά τῶν ἱερατευσάντων καί διακονησάντων εἰς αὐτάς, ὡς καί εἰς τούς μεγάλους εὐεργέτας αὐτῆς καί τούς ἐφοροεπιτρόπους καί ἐπιτρόπους τῶν καθιδρυμάτων αὐτῆς, ἐπηκολούθησε δ’ ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Σημειωθήτω ὅτι, ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία κατά τήν μεγάλην αὐτήν ἡμέραν τῆς Πίστεώς μας εἰς τόν ἱστορικόν αὐτόν Ναόν, ὁ δέ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεκοίνωσεν ὅτι θά ἱερουργῇ εἰς αὐτόν κατ’ ἔτος, ἐφ’ ὅσον ἐξασφαλίζεται ἡ ἀπαιτουμένη ἄδεια, ἡ ὁποία πάντοτε παρέχεται ἀσμένως, καί εὐχαρίστησε τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς οἱ ὁποῖοι ἦλθον νά συμμετάσχουν εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον.Πηγή: fanarion.blogspot.com

    Εἰς τάς Ἱ. Ἀκολουθίας παρέστησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Φανή Παπαθωμᾶ, Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐνταῦθα ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ, Πρόεδροι καί μέλη Μικρασιατικῶν Συλλόγων καί προσκυνηταί ἐκ τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, Δωδεκανήσου, Ἀθηνῶν, Μακεδονίας κ.ἄ. .Τό Ἱερόν Ἀναλόγιον διηκόνησαν οἱ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, καί οἱ ἐκ Χίου Μουσικολ. κ. Ν. Βουρνούς, ἰατρός, καί Γ. Παντελογιάννης, φαρμακοποιός.

Δημοσίευση στα Social Media