Στο επίπεδο 1 του νέου ταξιδιωτικού προγράμματος των ΗΠΑ η χώρα μας

Στο επίπεδο 1, στην κατηγορία των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, κατατάσσει την Ελλάδα το νέο Συμβουλευτικό Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το νέο αυτό ταξιδιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, που άρχισε σήμερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αντικαθιστά τις καθιερωμένες προειδοποιήσεις ταξιδιών και τις έκτακτες ταξιδιωτικές ενημερώσεις, και σκοπό έχει να παρέχει στους Αμερικανούς ταξιδιώτες σαφείς, έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ασφάλειας παγκοσμίως.

Οι συμβουλές ταξιδιού κατατάσσουν τις χώρες σε τέσσερα επίπεδα ασφάλειας, δίνοντας παράλληλα μια περιγραφή των κινδύνων και των τρόπων δράσης. Ειδικότερα, ανάλογα με τον κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, στο επίπεδο 1 κατατάσσονται χώρες για τις οποίες συστήνονται οι κανονικές προφυλάξεις, στο 2 χώρες για τις οποίες συστήνεται αυξημένη προφύλαξη, στο 3, χώρες για τις οποίες συστήνεται η επανεξέταση του ταξιδιού, και στο 4 κράτη για τα οποία συστήνεται να μην ταξιδέψουν.