ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Στα “κόκκινα” οι τιμές ασφαλίστρων για τους 17χρονους οδηγούς-Δείτε τα κόστη

1 min read

Πολλά ακούγονται και γράφονται για τους ανήλικους οδηγούς που ακόμη δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις αλλά κανένας δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσο θα τους κοστίσει η ασφαλιστική κάλυψη για να μπορέσουν να οδηγούν σε περίπτωση εκκίνησης των εξετάσεων.

Το Newsauto.gr πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα σχετικά με τους 17χρονους οδηγούς αλλά και τους νέους οδηγούς προσπαθώντας να βρει την άκρη του νήματος.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) απάντησε στα ερωτήματά μας και εμείς με την σειρά μας ξεδιαλύνουμε όσο μπορούμε το τοπίο για τους νέους οδηγούς.

Τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους 17χρονους οδηγούς που θα οδηγούν υπό την επίβλεψη μεγαλύτερου σε ηλικία και εμπειρία οδηγού;

Η ΕΑΕΕ εξέδωσε πριν λίγες ημέρες σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία  η κάθε εταιρεία έχει τους δικούς της κανόνες και βέβαια την δική της τιμολογιακή πολιτική.

Η εγκύκλιος πάντως αναφέρει ότι: «Με το ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) θεσπίστηκε, ως γνωστόν, στη χώρα μας σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 παρ.1 του ν. 4599/2019 ορίζεται ότι για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης κατηγορίας Β που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,

γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση με συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

αα) να είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,

ββ) να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη,

γγ) να μην έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων(Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου προβλέπεται επίσης ότι ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχημάτων, η οποία ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Ορίζεται τέλος ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, όπως είναι ευνόητο, ενδιαφέρουν άμεσα τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ΕΑΕΕ έλαβε αρκετά ερωτήματα από εταιρίες μέλη της σχετικά με την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της έκδοσης ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης.

Δεδομένων των ερωτημάτων αυτών, η ΕΑΕΕ έκρινε σκόπιμο και συγκάλεσε την Ομάδα Εργασίας Νομικών της Επιτροπής Αυτοκινήτων προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα αυτά και να δώσει κατά το δυνατόν τις αναγκαίες απαντήσεις.

Τα συμπεράσματα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας, τα οποία θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο κάθε εταιρία να επεξεργαστεί και εσωτερικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, συνοψίζονται στα εξής:

Η συνοδευόμενη οδήγηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 4599/2019, αποτελεί πλέον νόμιμο τρόπο οδήγησης στη χώρα μας.

Ως εκ τούτου, καλύπτεται ήδη από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Παρόλα αυτά και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 4599/2019 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχήματος θα προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με σκοπό τη χορήγηση της βεβαίωσης για την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης και προκειμένου να αποφευχθούν τα ερωτήματα / ενστάσεις από την Πολιτεία, θα ήταν καλό να γίνεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ειδική αναφορά στην κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης κατά τα πρότυπα του όρου για το Νέο Οδηγό.

Η ειδική αναφορά στην κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 14 του ν. 4599/2019 και κατά τα πρότυπα του όρου για το Νέο Οδηγό που έχει η κάθε εταιρία, ενδείκνυται επιπροσθέτως και για την καλύτερη θωράκιση των δικαιωμάτων της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση που παραβιάζονται από τον ασφαλισμένο οι προϋποθέσεις του νόμου αλλά και του όρου για την ασφαλιστική κάλυψή της.»

Πόσο αυξάνεται το ασφάλιστρο σε ένα ΙΧ αν το οδηγεί και ο νέος οδηγός της οικογένειας;

Εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε ασφαλιστικής εταιρίας, δεν είναι ενιαίο για όλη την αγορά.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο νέος οδηγός προκαλέσει ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο χωρίς να έχει καταβληθεί το αυξημένο ασφάλιστρο;

Υπάρχουν κυρώσεις για τον ασφαλισμένο – νέο οδηγό – ιδιοκτήτη που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κάθε εταιρία έχει τη δική της πολιτική για το ποιες ακριβώς είναι οι κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος ζημιωθείς θα πληρωθεί.

Ο «λογαριασμός» για νέους οδηγούς

Το Newsauto.gr πέραν των χρήσιμων απαντήσεων της ΕΑΕΕ έψαξε και βρήκε τους ειδικούς όρους για τους Νέους Οδηγούς σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες.

Μεταξύ των δεδομένων υπάρχουν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα δημοσιεύσουμε τα πιο ενδιαφέροντα.

«Είστε υποχρεωμένος, κατά την έναρξη ή κατά την περίοδο της ασφαλιστικής σας κάλυψης, να δηλώσετε τους βασικούς οδηγούς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σας. Ειδικότερα, είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε τον νέο οδηγό. Νέος οδηγός θεωρείται εκείνος που είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών ή εκείνος που απέκτησε άδεια οδήγησης τα τελευταία (5) χρόνια.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα εισπράξει το ασφάλιστρο που αφορά στις παροχές Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, Ιδίων Ζημιών του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και της ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.

Αν δεν δηλώσετε τον νέο οδηγό και αυτός προκαλέσει ατύχημα, τότε πρέπει να καταβάλετε:

α) Τη διαφορά ασφαλίστρου που προκύπτει και αφορά στην τρέχουσα περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης

β) Πρόσθετο ασφάλιστρο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων της συγκεκριμένης κάλυψης

Εφόσον επιλέξετε να μην καταβάλετε τα παραπάνω ασφάλιστρα και ο νέος οδηγός που δεν δηλώθηκε στην Εταιρία προκαλέσει ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, τότε η αποζημίωση που θα καταβάλλει η εταιρεία θα περιορίζεται στο 50%.»

Σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία ορίζεται ότι αν η ηλικία του οδηγού είναι μικρότερη των 23 η το δίπλωμα έχει εκδοθεί τους τελευταίους 12 μήνες οι δικαιούχοι θα πληρώσουν 30% επιπλέον ασφάλιστρα στην Αστική Ευθύνη λόγω ηλικίας και 60% επιπλέον ασφάλιστρα λόγω νέου διπλώματος.

Σε κάποια άλλη εταιρεία το επασφάλιστρο για το νέο οδηγό ορίζεται επίσης σε 30% αλλά λόγω νέου διπλώματος είναι 30% αντί για 60% που χρεώνουν κάποιες άλλες.

Το Newsauto.gr προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και στις γνωστές μηχανές αναζήτησης για προσφορές ασφαλειών αυτοκινήτων έδωσε τα στοιχεία για ένα αυτοκίνητο 1.300 κ.εκ. όπου το κόστος ασφάλισης ξεκινούσε από τα 180 ευρώ.

Μόλις στα δεδομένα οδηγών του οχήματος προσθέσαμε και έναν Νέο Οδηγό αυτομάτως το χαμηλότερο βασικό ασφάλιστρο «εκτοξεύθηκε» σε πάνω από 250 ευρώ!

Δηλαδή η χαμηλότερη προσφορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου με νέο οδηγό ήταν 80 ευρώ ακριβότερη ενώ η υψηλότερη με πολλές επιπλέον καλύψεις τιμή ανήλθε σε 504 ευρώ όταν χωρίς το νέο οδηγό κυμαίνονταν σε μόλις 350 ευρώ!

Στη συνέχεια δοκιμάσαμε να λάβουμε προσφορές για ένα αυτοκίνητο 1.800 κ.εκ. το οποίο οι τιμές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κυμαίνονταν από 182 έως 360 ευρώ.

Όταν προσθέσαμε στα δεδομένα και Νέο Οδηγό τότε αυτομάτως το κόστος ασφάλισης του οχήματος με κινητήρα 1.800 κ.εκ. κυμαίνονταν από 265 έως 532 ευρώ!

Δηλαδή ο νέος οδηγός κοστίζει το χρόνο από 83 έως και 208 ευρώ επιπλέον του κόστους ασφάλισης.

Newsauto.gr 

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.