Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων της γειτονικής χώρας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ευοίωνες…