ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

13 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ή την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων – Ποιους αφορά

1 min read

Την Πέμπτη, 11 Ιουλίου θα ανοίξει το σύστημα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τους υποψήφιους επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είτε να ενισχύσουν μια υφιστάμενη. Η πρόσκληση θα κλείσει την 1η Νοεμβρίου 2019.

Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν 23 κλάδοι της μεταποίηση και κλάδοι του τουρισμού (καταλύματα) και λοιπές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, οι ενισχύσεις αφορούν σε:

– Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος και εξοπλισμό πληροφορικής (hardware).

– Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

– Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για την δράση εδώ

Δημοσίευση στα Social Media