ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

9 Μάι 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

«Προ των πυλών» δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς υποθήκη – Ποιοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν

1 min read

Πρό των πυλών βρίσκεται το νομοσχέδιο που θα παρέχει δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς υποθήκη και θα αφορά σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοπασχολούμενους, κοινωνικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι μικροπιστώσεις, θα δίδονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις με ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής τους 12 μήνες και μέγιστη τα 10 χρόνια.

Τα είδη δανείων

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές δανείων:

1) Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:

 • α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
 • β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,
 • γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

2) Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:

 • α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ
 • β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:

ανεργία
– αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 • α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 • γ) ελεύθεροι επαγγελματίες
 • δ) φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 • α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
 • β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής
 • γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Δημοσίευση στα Social Media