Πότε λήγουν οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό

Newskamatero

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου 2019 μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ.

Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Δικαιούχοι

– Επαγγελματικές ή Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
– Οργανώσεις Παραγωγών ή Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
– Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και στους οποίους έχει ανατεθεί, από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό.

Δημοσίευση στα Social Media

Next Post

Πελοπόννησος: 60 συλλήψεις σε ένα 24ωρο

Δεκάδες συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί κατά της διάρκεια εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την Πέμπτη (24/1). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε επτακόσια είκοσι πέντε άτομα, εκ των οποίων τα πεντακόσια εβδομήντα ένα ήταν ημεδαποί και τα εκατόν πενήντα τέσσερα ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε πεντακόσια […]