ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

16 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ποιους πετά έξω η ρύθμιση των 120 δόσεων

1 min read

Κάθε άλλο παρά δικαίωσε τις προσδοκίες των επιχειρηματιών η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών τους στα Ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Πρώτα απ’ όλα, η εν λόγω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους επαγγελματίες είναι οικονομικά ενεργοί και όχι εκείνους που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους.

Αλλά και όσοι οικονομικά ενεργοί επαγγελματίες ενδιαφερθούν να υποβάλουν αίτηση για τις 120 δόσεις θα συναντήσουν ένα τερατώδες πλέγμα των κριτηρίων εισοδήματος, κερδοφορίας, ασφαλιστικών χρεών, συνολικών οφειλών, κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Εξάλλου, περιορισμός τίθεται ακόμα και στον χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς δεκτές γίνονται οι αιτήσεις μόνο έως 31 Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή για τους επόμενους 10,5 μήνες. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Έτσι, δύο στους τρεις οφειλέτες -σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδη- θα αποκλειστούν πιθανότατα από τη ρύθμιση, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στα χρέη τους.

Τα κριτήρια… αποκλεισμού

Πιο συγκεκριμένα, εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι αποκλείονται από τη ρύθμιση είναι όσοι οφείλουν στα Ταμεία πάνω από 50.000 ευρώ.

Οι δε οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2017, λόγω μη καταβολής των ασφαλιστικών “χαρατσιών”, δεν μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση. Εξάλλου, όποιος επαγγελματίας δεν ήταν κερδοφόρος για έναν τουλάχιστον χρόνο κατά την τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση, τότε αποκλείεται από αυτήν.

Το ΚΕΑΟ, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις ή δεν αποδέχεται προτάσεις ρυθμίσεων οφειλών στις περιπτώσεις που:

– Διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

– Η συνολική οφειλή προς ρύθμισηυπερβαίνει τα 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Και η αξία της κινητής περιουσίας, όμως, λαμβάνεται υπ’όψιν. ?ς τέτοια θεωρούνται στοιχεία όπως αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(π.χ., τίτλοι, μετρητά, καταθέσεις, μετοχές).

 

Αν η συνολική αξία τους ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, λαμβάνεται υπ’ όψιν ως ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξη ενός οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση.

Ποιοι αποκλείονται εξαρχής

Αποκλείονται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων σε κάθε περίπτωση οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

> Φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

> Φυσικά πρόσωπα ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση, είτε από τον νόμο, που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη κ.λπ.

> Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

> Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

> Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών.

> Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων.

> Ασφαλιστικές εταιρείες.

Πέραν των ατελείωτων κριτηρίων, απωθεί τους οφειλέτες και το “βουνό” των δικαιολογητικών που ζητούνται για να αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σε σχέση με την οικονομική κατάστασή τους προκειμένου να “πειστεί” το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) να εγκρίνει τη σχετική αίτηση.

Για παράδειγμα, όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ στα Ταμεία υποβάλλουν επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

> Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ. 16 του ν.4308/2014 των τελευταίων πέντε περιόδων.

> Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής.

> Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

> Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση