ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

9 Μάι 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πλήρωνε Έλληνα! Ιδού το Ταμείο Αλληλεγγύης: 50.000.000 ευρω ΕΤΗΣΙΩΣ για τους άπλυτους Δείτε το αίσχος

1 min read

Δείτε το αίσχος στο  N 4662, ΦΕΚ Α 27/2.2.2020Άρθρο 196 Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την    ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών. 3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 197Ενίσχυση Προϋπολογισμού Υπουργείου Μετανάστευσης και ΑσύλουΓια την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του τέλους ακίνητης περιουσίας προς τους Δήμους και για την υλοποίηση της σύστασης του λογαριασμού «Ταμείο Αλληλεγγύης», εγγράφεται εφεξής πίστωση ύψους μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ στον ειδικό φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και σε αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το έτος 2020 θα ενισχυθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Δημοσίευση στα Social Media