ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

29 Ιουλίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Οδηγός για τη “δεύτερη ευκαιρία”: Πώς θα αποφύγετε τους πλειστηριασμούς

1 min read

Έναν πλήρη οδηγό για την ένταξη στη δεύτερη ευκαιρία και την αποφυγή των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων παρουσιάζει

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης όλων των χρεών που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες;
Ναι, ο νόμος για τη δεύτερη ευκαιρία 4738/2020, δίνει τη δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές του πολίτη. Να επισημάνουμε όμως, ότι δεν μπορεί να επιλέξει, αν θα ρυθμίσει συγκεκριμένες οφειλές, καθώς βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο πλαίσιο είναι η ρύθμιση του συνόλου των οφειλών.

Με τη δεύτερη ευκαιρία μπορούμε να αποφύγουμε τους πλειστηριασμούς;
Ναι με το νέο πλαίσιο μπορούμε να σώσουμε το σπίτι μας. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης.

Ποιες οφειλές εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο;
Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται οι βεβαιωμένες οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Μέχρι πόσες δόσεις μπορούμε να επιτύχουμε με τον συγκεκριμένο νόμο;
H αποπληρωμή είναι δυνατή σε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και σε έως 420 δόσεις για τα δάνεια.

Τι ποσό πρέπει να οφείλει ο πολίτης για να μπορέσει να το ρυθμίσει;
Tο σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, ή και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.

Πώς γίνεται η διασταύρωση ότι ο πολίτης διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πλαίσιο;
O οφειλέτης πρέπει να αποδεχθεί την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, για να διευκρινιστεί αν έχει τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Πώς μπορούμε να πετύχουμε διαγραφή κεφαλαίου, προστίμου και τόκων;
Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διαγράφεται. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία. Το «κούρεμα» προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Στις διμερείς διαπραγματεύσεις το κούρεμα θα είναι έως 75% κούρεμα.

Πότε γίνεται διμερής διαπραγμάτευση;
Όταν το ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα

Πώς υπολογίζεται η δόση ;
Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει το ποσό που περισσεύει από τα εισοδήματα του (μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης για τα φυσικά πρόσωπα και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για τα νομικά πρόσωπα), εφόσον τα εισοδήματα του είναι επαρκή και μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ΕΥΡΩ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει παραπάνω δόση, εφόσον θέλει να επιταχυνθεί η πληρωμή των οφειλόμενων.

Πότε «χάνεται» η ρύθμιση;
H μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις. Τότε αναβιώνουν πάλι τα αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και είσπραξης, καθώς και τυχόν ποινικές ευθύνες για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Γράφει η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη

Πηγή enikonomia.gr

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.