ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

19 Ιουνίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΟΑΕΔ – Επίδομα ανεργίας: Δες ΕΔΩ πώς μπορείς να το λάβεις ακόμη και αν εργάζεσαι

1 min read

Το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ δεν χάνεται σε περίπτωση που ένας άνεργος απασχοληθεί έως 70 ημέρες ετησίως, αλλά η καταβολή του αναστέλλεται για τις ημέρες απασχόλησης και επαναχορηγείται μετά τη λήξη του για το χρονικό διάστημα που απομένει

Αυτό προβλέπει ο ΟΑΕΔ μετά τις αλλαγές που επήλθαν το 2017 και αφορά σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, επιδοτούμενους ή μη, καθώς εισάγει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, παρά την παρεμβολή εντός αυτού «περιστασιακής» απασχόλησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που πραγματοποίησαν έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, από τον οποίο αφαιρούνται οι ημέρες περιστασιακής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ως περιστασιακή απασχόληση ορίζεται η πραγματοποίηση κατά μέγιστο όριο 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο. Ως ημερομίσθιο νοείται κάθε βεβαιωμένη από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ημέρα εργασίας οποιουδήποτε τύπου, πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς και κάθε βεβαιωμένη με εργόσημο ημέρα εργασίας. Οι ως άνω 70 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί είτε συνεχόμενα είτε σποραδικά κατά τη διάρκεια ενός 12μήνου.

Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας

Η διαδικασία αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, άρα και υπολογισμού του 12μήνου, ξεκινά με την υποβολή σχετικής αίτησης του ανέργου στον ΟΑΕΔ. Καταληκτική ημερομηνία του εξατομικευμένου 12μήνου αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε νέας αίτησης του συγκεκριμένου ανέργου, η δε ημερομηνία έναρξης αυτού είναι η ίδια ημέρα του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ και κατά τις δύο ημερομηνίες ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η εν λόγω διάταξη.

Αν, για παράδειγμα, άνεργος εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων την 01.04.2018 υποβάλλοντας σχετική αίτηση, το 12μηνο αναφοράς αρχίζει την 01.04.2017, κατά την οποία ο ασφαλισμένος πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, και λήγει την 01.04.2018.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέργων

1. Άνεργος εγγράφεται στο Μητρώο την 01.04.2014 και διατηρεί ενεργό δελτίο έως την 31.05.2018. Την 01.06.2018 διαγράφεται το δελτίο του, επειδή αναλαμβάνει εργασία όπου και απασχολείται για 5 μήνες, δηλαδή έως την 31.10.2018, πραγματοποιώντας συνολικά 50 ημέρες εργασίας.

Την 07.11.2018 εγγράφεται στο Μητρώο και την 30.11.2018 αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνό του εκτείνεται κατά το διάστημα από 30.11.2017 έως 30.11.2018. Το αίτημά του γίνεται δεκτό για τους εξής λόγους:

* ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου,
* κατά τη διάρκεια του 12μήνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης.

Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται, π.χ. τη 02.12.2018 κατά την οποία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2014 έως 02.12.2018, αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.06.2018 έως 31.10.2018, κατά το οποίο απασχολούνταν.

2. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2015 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2017 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2017, οπότε λήγει η σύμβασή του, και την 01.07.2017 επανεγγράφεται στο Μητρώο. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2017 έως 30.06.2017 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης.

Την 01.11.2017 συνάπτει σύμβαση μίας ημέρας, διαγράφεται το δελτίο του, και τη 02.11.2017 εγγράφεται εκ νέου στο Μητρώο. Την 01.04.2018, κατά την οποία παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνο αναφοράς ανατρέχει στο χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως 01.04.2018. Κατά την 01.04.2017, όμως, ο ασφαλισμένος δεν ήταν άνεργος, οπότε το αίτημά του δεν ικανοποιείται.

3. Ο ίδιος ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση την 31.03.2018. Το 12μηνο αναφοράς εκτείνεται από 31.03.2017 έως 31.03.2018. Στην περίπτωση αυτή καθώς και κατά την ημερομηνία έναρξης και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου συντρέχει η προϋπόθεση της εγγεγραμμένης ανεργίας, η υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης.

Επειδή αυτές δεν υπερβαίνουν τις 70, το αίτημα ικανοποιείται και αναγνωρίζεται, π.χ. την 01.04.2018, συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2015 (ημερομηνία έκδοσης δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μήνου) έως 01.04.2018 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2017έως 30.06.2017 και της 01.11.2017.

4. Αν ο ίδιος ασφαλισμένος υπέβαλε την αίτησή του την 31.03.2018, αλλά κατά το διάστημα της απασχόλησής του από 01.04.2017 έως 30.06.2017 είχε πραγματοποιήσει 75 ημέρες ασφάλισης, δεν θα ενέπιπτε στη διάταξη του νόμου λόγω υπέρβασης των 70 ημερών και δεν θα αναγνωριζόταν συνεχόμενος χρόνος ανεργίας.

5. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2016 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2017 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2017, οπότε λήγει η σύμβασή του. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2017 έως 30.06.2017 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης.

Μολονότι μετά τη λήξη της σύμβασής του δεν εργάζεται εκ νέου, στο Μητρώο Ανέργων επανεγγράφεται αρκετά μεταγενέστερα από τη λήξη αυτής, π.χ. την 01.11.2017, και παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος έως την 31.03.2018, οπότε και αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Την 01.04.2018 το δελτίο του διαγράφεται λόγω ανάληψης εργασίας.

Το 12μηνο του ασφαλισμένου εκτείνεται κατά την περίοδο από 31.03.2017 έως 31.03.2018. Το αίτημά του γίνεται δεκτό, καθώς: 

* ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου
* η εγγεγραμμένη ανεργία του διεκόπη λόγω ανάληψης εργασίας

* κατά τη διάρκεια του 12μήνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης

Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται την 01.04.2018 συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2016 έως 31.03.2018 (προηγούμενη της διαγραφής του δελτίου), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2017 έως 31.10.2018 (από 01.04.2017 έως 30.06.2017 λόγω της απασχόλησης και από 01.07.2017 έως 31.10.2017 λόγω μη εγγεγραμμένης ανεργίας).

Επίδομα ανεργίας και επίδομα κατάρτισης

Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να προσμετράται ως χρόνος ανεργίας το διάστημα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας παράλληλα με την επιδότηση του προγράμματος, καθορίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.

Για να προσμετρηθεί χρονικό διάστημα συμμετοχής σε πρόγραμμα ως χρόνος ανεργίας πρέπει:

• Να είναι ο άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ, το λιγότερο ένα τετράμηνο πριν από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα. 
• Να δηλώσει ο άνεργος τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, πριν από την έναρξή του.
• Να έχουν παρέλθει το λιγότερο δύο ημερολογιακά έτη, από την ολοκλήρωση της προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης οι άνεργοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας, εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο τις επιδοτήσεις από τα προγράμματα εκπαίδευσης που συμμετέχουν, όσο και το επίδομα ανεργίας.

Διαφορετικά θα αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, για το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος στα προγράμματα του ΟΑΕΔ κοινωφελούς εργασίας ο χρόνος εργασίας στο πρόγραμμα θα συνυπολογίζεται στην αίτησή σας για ένταξη στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Δημοσίευση στα Social Media