ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

21 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Μπλόκο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore

1 min read

Μπλόκο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επιχειρούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυμίας των μετόχων κάθε είδους επιχείρησης.


Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρμογή στο Taxisnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι πραγματικοί δικαιούχοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Πρόσβαση στο σχετικό αρχείο θα έχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και οι αρμόδιες για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δικαστικές αρχές. Η δήλωση των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων θα γίνει σταδιακά και σε τρία κύματα από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος υπόχρεοι καταχώρισης στο Μητρώο είναι: κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων, υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.

Στο Μητρώο πρέπει να καταχωρισθούν τα εξής στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων:

– ΑΦΜ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, φορολογική κατοικία και TAX ID.

– Διεύθυνση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας: οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια, χώρα

– Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου

– Είδος και έκταση δικαιωμάτων: είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλον τρόπο κ.α.

Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία καταχωρίζονται:

– Βασικά στοιχεία: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, αρ. ΓΕΜΗ, είδος ΝΠ, στοιχεία προσδιορισμού έδρας, φορολογική κατοικία και TAX ID.

– Είδος και έκταση δικαιωμάτων, είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου κ.α.

Η καταχώριση θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις χρονικά ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα,

α) Ομάδα Α (ναυτιλιακές εταιρίες κ.α.) από 16/9/2019 έως 14/10/2019

β) Ομάδα Β (συνεταιρισμοί, σύλλογοι, σωματεία κ.α. από 30/9/2019 έως 1/11/20019

γ) Ομάδα Γ (επιχειρήσεις όπως ΟΕ, ΑΕ και ΕΠΕ) από 14/10/2019 έως 29/11/2019


Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.