ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος αξίας 31 εκατ. ευρώ κατέχει ο e-ΕΦΚΑ

1 min read

Μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος συνολικής αξίας 31 εκατ. ευρώ διαθέτει o Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο αποκαλούμενος και e-ΕΦΚΑ, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 12,44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Σε σχετική ενημέρωση που παρείχε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρει πως ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάστηκε από την 1.3.2020 σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών καταργήθηκε από την ίδια ημερομηνία και εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α, ο οποίος κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιήλθαν αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του e-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών αυτού, ως καθολικούς διαδόχους τους.

Έτσι, στις 7 Αυγούστου 2020 ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης & Λοιπών Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει 1.264.099 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι 6,3635% επί του μετοχικού κεφαλαίου της, ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει 474.318 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος που ανήκαν στον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήτοι 2,3877% επί του μετοχικού κεφαλαίου της και ο κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει τ732.821 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανήκαν στον πρώην Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήτοι 3,6890% επί του μετοχικού κεφαλαίου της.

Συνολικά, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει 2.471.238 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι ποσοστό 12,4402% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Οι εν λόγω μετοχές παρέχουν 32.949,84 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 12,4402% επί του συνόλου. Σύμφωνα με το σημερινό κλείσιμο της μετοχής της Τράπεζας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο, η αξία αυτών των μετοχών είναι 31 εκατ. ευρώ.

Δημοσίευση στα Social Media