ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

5 Δεκεμβρίου 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Μέχρι το τέλος του 2019 θα ενεργοποιηθούν τέσσερα χρηματοδοτικά σχήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1 min read

Την κάνουλα της ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρνηση μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Έως το τέλος του έτους εκτιμάται σύμφωνα με την εφημερίδα «δημοκρατία» ότι θα έχουν ενεργοποιηθεί τα τέσσερα χρηματοδοτικά σχήματα, μέσω των οποίων θα στηριχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα δανεισμού είτε επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς τους. Το συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Πως θα συσταθούν τα χρηματοδοτικά σχήματα

Τα τέσσερα χρηματοδοτικά σχήματα θα συσταθούν με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια. Ενδιαφέρον για συνεπένδυση εκδήλωσαν περισσότερα από 25 επενδυτικά σχήματα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) έκρινε ότι τα επτά από αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, ωστόσο, επειδή συνεχίζεται να εκδηλώνεται ενδιαφέρον, ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί.

Στα κεφάλαια αυτά η ΕΑΤ θα τοποθετήσει συνολικά 700.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 450.000.000 ευρώ στο «Debt Fund», όπως έχει ονομαστεί το πρώτο χρηματοδοτικό σχήμα, τα 150.000.000 ευρώ στο «Επάνοδος» και από 50.000.000 ευρώ στα «4η Βιομηχανική Επανάσταση» και «Made in Greece». Από την πλευρά τους, οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με κεφάλαια που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% των τοποθετήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

1.Το μεγαλύτερο σε όγκο και κονδύλια σχήμα είναι το «Debt Fund», που στοχεύει στην κεφαλαιακή συμμετοχή σε νέα σχήματα παροχής επενδυτικού κεφαλαίου. Η επενδυτική περίοδος προσδιορίζεται από τρία έως πέντε έτη και η δημόσια χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο fund έχει προσδιοριστεί στα 450.000.000 ευρώ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 135.000.000 ευρώ.

Τα σχήματα αυτά θα επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, αποκλειστικά μέσω μετατρέψιμων ομολογιών και ομολόγων με δικαίωμα απόληψης. Ειδικότερα, θα ενισχυθούν κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η «ένεση ρευστότητας» μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

2. Το δεύτερο fund ονομάζεται «Επάνοδος» και έρχεται για να βοηθήσει επιχειρήσεις, η αναπτυξιακή πορεία των οποίων ανεκόπη λόγω της παρατεταμένης ύφεσης των προηγούμενων ετών και της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας. Μέσω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης οι εταιρίες θα μπορέσουν να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν τις μεθόδους παραγωγής με τις πλέον σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο fund ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, ενώ από την πλευρά τους οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να εισφέρουν τουλάχιστον 45.000.000 ευρώ. Η επένδυση στην επιχείρηση μπορεί να γίνει στο στάδιο ανάπτυξης, επέκτασης, ωρίμανσης και η επενδυτική περίοδος θα κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε ετών.

Το «Επάνοδος» έχει σχεδιαστεί να επενδύει είτε μέσω συμμετοχών μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στους παραγωγικούς και μεταποιητικούς κλάδους, διατηρούν εγκατάσταση τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και χρήζουν χρηματοοικονομικής και λειτουργικής αναδιάταξης.

3.Τα άλλα δύο χρηματοδοτικά σχήματα θα «τρέξουν» με… προίκα 50.000.000 ευρώ έκαστο από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τουλάχιστον άλλα 15.000.000 ευρώ καθένα από ιδιωτικά κεφάλαια.

Το ένα fund ονομάζεται «4η Βιομηχανική Επανάσταση» και στόχευσή του είναι ο τομέας που αναφέρει το όνομά του. Η επένδυση δηλαδή σε νέες ή και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στον τομέα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Πρόκειται για τομείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙΟΤ), η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η γενετική, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η τρισδιάστατη εκτύπωση.

Το σχήμα θα παρέχει κίνητρα και κεφαλαιακή επάρκεια στις νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση στις υπάρχουσες, δημιουργώντας τα εχέγγυα για περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, μέσω κυρίως της έρευνας και της ανάπτυξης, συνεργιών, συνεργασιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εταιρίες του εξωτερικού κ.λπ.

Πέρα από αυτό, η «4η Βιομηχανική Επανάσταση» θα ενισχύσει καινοτόμες οικολογικές και ενεργειακά θετικές εφαρμογές και υπηρεσίες, με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, ενώ θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας για την απορρόφηση ενός ακόμη μεγαλύτερου αριθμού νέων επιστημόνων – νέων αποφοίτων, αποσκοπώντας και στον επαναπατρισμό ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό.

Η επένδυση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχείρησης και η επενδυτική περίοδος καθορίζεται από τρία έως πέντε έτη. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την απόκτηση μετοχών – μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών.

«Μade in Greece» για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

4. Όσον αφορά το «Made in Greece», έχει ως αποστολή την ενίσχυση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που επιδεικνύουν εξωστρεφή φιλοσοφία για την ανάδειξη των branded «Made in Greece» ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών αιχμής τους και την εν γένει ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού branding και marketing των επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν ενδεικτικά τουρισμό, διατροφή, ενέργεια κ.ο.κ.

Η επένδυση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχείρησης, η επενδυτική περίοδος καθορίζεται από τρία έως πέντε έτη και η χρηματοδότηση θα γίνεται με την απόκτηση μετοχών – μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών.

Μέσα από το fund θα ενθαρρύνονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και παράγουν επώνυμα προϊόντα να χτίσουν στρατηγικές συνεργασίες με διακεκριμένες εταιρίες «ονόματα» του εξωτερικού στη βελτίωση των προϋποθέσεων για συσπειρώσεις και στη δημιουργία ισχυρότερης και ανταγωνιστικότερης παραγωγικής βάσης.

Παράλληλα, θα υποστηρίζεται η εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων τους για τη δημιουργία ισχυρότερης και ανταγωνιστικότερης παραγωγικής βάσης και τη γεφύρωση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής με τα σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την έμμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και άλλων, μη ευρέως διαδεδομένων προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές, με στόχο να διασφαλιστούν αλλά και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. Newskamatero.eu