ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

19 Μαΐου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Άνοιξε το taxis για την υποβολή τους

1 min read

Ανοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Φορολογικές δηλώσεις: Οι e-δαπάνες που ξεκλειδώνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.300€

Μείωση φόρου εισοδήματος έως και 50% ή ακόμη και μηδενισμός φόρου μπορεί να προκύψουν για εκατομμύρια φορολογουμένους από την εφαρμογή των νέων διατάξεων που προβλέπουν μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά ποσοστό 30% των ετήσιων δαπανών για ηλεκτρονικές πληρωμές αμοιβών σε 20 κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Πρόκειται για τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/202,1 σύμφωνα με τις οποίες όσοι φορολογούμενοι εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις αμοιβές σε συγκεκριμένους κλάδους επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών δικαιούνται πρόσθετη έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 2.300 ευρώ ετησίως.

Τι ισχύει

Βάσει -ειδικότερα- των διατάξεων αυτών, για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα που αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ποσού ορισμένων δαπανών λήψης υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν στέγαση, μεταφορές, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να εξοφλήσουν αμοιβές προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτει από τα φορολογητέα εισοδήματά τους στις φορολογικές δηλώσεις του εκάστοτε επόμενου έτους. Το συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ x 44%). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ, η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ για λόγους τεχνικούς.

Ολες οι κατηγορίες

Σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος:

1 Από το φορολογητέο εισόδημα που αποκτά φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία θα αφαιρείται αναλογικά, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2023, ποσό ίσο με το 30% των δαπανών για:

* Κτηνιατρικές υπηρεσίες

* Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

Δημοσίευση στα Social Media