ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

14 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Εξωδικαστικός: Ευνοϊκές ρυθµίσεις αναζητούν περίπου 60.000 οφειλέτες

1 min read

Συνεχίζεται µε υψηλούς ρυθµούς η εισαγωγή επιχειρήσεων, οµόρρυθµων εταίρων και ελεύθερων επαγγελµατιών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του εξωδικαστικού µηχανισµού για τη ρύθµιση των οφειλών τους.

Από την ηµέρα λειτουργίας της πλατφόρµας µέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019, σχεδόν 60.000 οφειλέτες ξεκίνησαν τη διαδικασία, εκ των οποίων περίπου 1 στους 10 έχει ήδη υποβάλει αίτηση. Από αυτούς σχεδόν 1 στους 4,7 οφειλέτες έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τη διαδικασία, λόγος ο οποίος αναµένεται να βελτιωθεί το επόµενο διάστηµα, καθώς το πλαίσιο έχει γίνει πιο απλό και πιο φιλικό σε όσους επιθυµούν να ρυθµίσουν τα χρέη τους.

Διαπραγµατεύσεις Σύµφωνα µε την ηγεσία της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), σε καθηµερινή βάση δεκάδες επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µε τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιµάζουν την αίτησή τους.

Συνοπτικά, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΓ∆ΙΧ, από τις 3 Αυγούστου 2017, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρµα του εξωδικαστικού, µέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019, έχουν αρχίσει τη διαδικασία ετοιµασίας της αίτησης 59.394 επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες, εκ των οποίων υποβλήθηκαν 6.269 αιτήσεις.

Από αυτούς έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθµίσει τα χρέη τους µε ευνοϊκό τρόπο 1.342 επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες, δηλαδή περίπου 1 στους 4,7οφειλέτες που υπέβαλε αίτηση στον εξωδικαστικό µηχανισµό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. σε διαπραγµάτευση µε τους πιστωτές). Αξίζει να αναφέρουµε ότι αρκετοί οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους, µε σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας.

Πιο αναλυτικά, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρµας για τη ρύθµιση οφειλών επιχειρήσεων, όπως τα συνέταξε η Οµάδα Υποστήριξης Εξωδικαστικού Συµβιβασµού Ρύθµισης Οφειλών της ΕΓ∆ΙΧ, στις 75 εβδοµάδες λειτουργίας της για επιχειρήσεις και οµόρρυθµους εταίρους, 39.013 εκκίνησαν τη διαδικασία, 9.064 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα και υποβλήθηκαν 2.440 αιτήσεις.

Από αυτές 1.155 έχουν λάβει βεβαίωση πληρότητας, 710 ξεκίνησαν διαπραγµάτευση µε πολλαπλούς πιστωτές, ενώ ήδη149 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθµίσειτα χρέη τους, προς ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προµηθευτές.

Σε ό,τι αφορά στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στις 49 εβδοµάδες λειτουργίας της πλατφόρµας για την κατηγορία αυτή  (5 Φεβρουαρίου 2018 – 11 Ιανουαρίου 2019), 18.940 εκκίνησαν τη διαδικασία, 11.747 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα, 3.511 αιτήσεις υποβλήθηκαν και εξ αυτών ήδη 1.040 ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν πλέον ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ.

Τέλος, αναφορικά µε τους αγρότες, στη διάρκεια των 28 εβδοµάδων όπου λειτουργεί η πλατφόρµα (27/6/2018 – 11/1/2019), 1.441 εκκίνησαν τη διαδικασία, 1.026 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα, ενώ υποβλήθηκαν 318 αιτήσεις µε σκοπό τη ρύθµιση των χρεών προς ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση). Εξ αυτών ήδη153 αγρότες έχουν πλέον ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ.

 

ethnos.gr

Δημοσίευση στα Social Media