ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Eurostat: Ποια θέση κατέχουν τα Ελληνόπουλα σε επίπεδο υγιειονομικής κάλυψης

1 min read

Το 2017, περισσότεροι από τους μισούς (55%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανέφεραν ότι το ποσό που το νοικοκυριό τους έπρεπε να πληρώνουν για ιατρική περίθαλψη δεν αντιπροσωπεύει την οικονομική επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά, το 34% δήλωσε ότι το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης ήταν κάπως οικονομικό βάρος, ενώ το 11% αντιλαμβανόταν το κόστος αυτό ως ένα βαρύ οικονομικό βάρος στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Το βάρος της πληρωμής για ιατρική περίθαλψη

Η ιατρική περίθαλψη αναφέρεται σε μεμονωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως εξετάσεις ή θεραπείες. Περιλαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη για θεραπευτικούς, αποκαταστατικούς ή μακροπρόθεσμους σκοπούς, την ψυχική ιατρική περίθαλψη καθώς και τις προληπτικές ιατρικές υπηρεσίες. Η οδοντιατρική περίθαλψη και τα φάρμακα δεν περιλαμβάνονται.

Σε επίπεδο ΕΕ, η οικονομική επιβάρυνση της ιατρικής περίθαλψης ήταν μεγαλύτερη για όσους ζούσαν σε νοικοκυριά δύο ατόμων που περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω (13% των ατόμων αυτών των νοικοκυριών ανέφεραν ότι η ιατρική περίθαλψη αποτελεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση) . Όσοι ζουν σε νοικοκυριά ενός ατόμου (12%), νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (12%), νοικοκυριά δύο ενηλίκων και σε νοικοκυριά με συντηρούμενα παιδιά (και τα 10%) ανέφεραν επίσης ότι η υγειονομική περίθαλψη επιβάρυνε σημαντικά τον προϋπολογισμό τους.

Η Κύπρος είχε το μεγαλύτερο μερίδιο των ατόμων που ανέφερε ότι το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης δημιούργησε υψηλό οικονομικό βάρος (39%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (32%), την Ιταλία (29%) και τη Λετονία (28%). Αντίθετα, το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι η πληρωμή για ιατρική περίθαλψη δεν προκάλεσε οικονομική επιβάρυνση ήταν μεγαλύτερο στη Δανία, τη Σλοβενία ​​και τη Σουηδία (86%), την Εσθονία (85%) και τη Γαλλία (84%).

Οδοντιατρική περίθαλψη κοστίζει

Σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού (48%) στην ΕΕ δεν ανέφερε καμία οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά το κόστος για οδοντιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία. Τα οδοντιατρικά κόστη θεωρήθηκαν ότι επιβαρύνουν κάπως τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών κατά 35%, ενώ το 17% έκρινε ότι το κόστος που σχετίζεται με την οδοντιατρική περίθαλψη ήταν υψηλό οικονομικό βάρος.

Στην Κύπρο, το 47% ανέφερε ότι η οδοντιατρική περίθαλψη αντιπροσωπεύει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ακολουθούμενη από την Ιταλία (39%), τη Λετονία (36%) και την Ισπανία (34%). Αντίθετα, το 79% των ανθρώπων στη Δανία και το 77% στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία δήλωσαν ότι το κόστος αυτό δεν προκάλεσε οικονομική επιβάρυνση για το νοικοκυριό.

Graph: Financial burden of dental care

Το βάρος της πληρωμής για φάρμακα

Λιγότερο από το ήμισυ (49%) των ανθρώπων δήλωσαν ότι η πληρωμή για φάρμακα δεν έφερε οικονομικό βάρος στο νοικοκυριό. Ωστόσο, το 39% ανέφερε ότι το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει κάποια οικονομική επιβάρυνση και το 13% βρήκε ότι πληρώνει για το φάρμακο μια βαριά οικονομική επιβάρυνση για το νοικοκυριό.

Οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που ανέφεραν ότι το κόστος του φαρμάκου ήταν ένα βαρύ οικονομικό βάρος ήταν η Πολωνία (40%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (34%), τη Βουλγαρία (33%) και τη Λετονία (30%). Αντίθετα, το μερίδιο εκείνων που δηλώνουν ότι η αγορά φαρμάκων δεν είχε επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ήταν το μεγαλύτερο στη Γαλλία (90%), τη Δανία (84%) και τη Σουηδία (78%).

Graph: financial burden of buying medicine

Ποια η θέση της Ελλάδας;

Η χώρα μας βρίσκεται στην 7η χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των παιδιών. Όσο για την οδοντιατρική φροντίδα, είμαστε ακόμα χειρότερα.

Δημοσίευση στα Social Media