ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

25 Σεπτεμβρίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Έρχεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

1 min read

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, είναι εφαρμογή που θα επιτρέψει στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν τις μεταβιβάσεις γρηγορότερα. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι συγκεκριμένες πράξεις, ειδικά μετά την αύξηση του αφορολογήτου στα 800.000 ευρώ συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον. Και αν και αρχικά η υποβολή των σχετικών δηλώσεων είναι προαιρετική από τις 20 Δεκεμβρίου οι εν λόγω πράξεις θα γίνονται υποχρεωτικά … ψηφιακά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, myProperty υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

Τι απαιτείται για τις ηλεκτρονικές γονικές παροχές- δωρεές

Έως σήμερα η πλατφόρμα myproperty.aade.gov.gr επιτρέπει τη διενέργεια μιας «απλής» αγοραπωλησίας ακινήτου ηλεκτρονικά χωρίς να χρειαστεί οι συμβαλλόμενοι να επισκεφτούν την Εφορία.

Αυτή η δυνατότητα για το «κομμάτι» των γονικών παροχών – δωρεών ενεργοποιείται αύριο Δευτέρα και η διαδικασία πλέον θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς να χρειαστεί οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώνουν δεκάδες χαρτιά και να επισκεφτούν την αρμόδια ΔΟΥ.

Σε αυτό θα συμβάλλει βέβαια και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου: Η ενεργοποίησή του αναμένεται προς το τέλος του χρόνου και στον εν λόγω φάκελο θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου οι φορολογούμενοι να μην χρειάζεται να τα συγκεντρώνουν από διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου με φυσική παρουσία.

Σήμερα ήδη υπάρχει η δυνατότητα μέσω του myProperty της ΑΑΔΕ να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μεταβίβασης χωρίς να επισκεφτούν την εφορία, αλλά ακολουθώντας μόνο μια απλή διαδικασία μέσω του υπολογιστή τους, η οποία έχει εννέα βήματα.

Ποια είναι αυτά;

• Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή

• Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet

• Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση

• Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος

• Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης

• Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)

• Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου

• Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή

• Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty

Πώς θα λειτουργεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, είναι εφαρμογή που θα επιτρέψει στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν τις μεταβιβάσεις γρηγορότερα χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα αναζητούνται μέσα από μια πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν σχεδιαστεί:

  1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–Ε.Ψ.Π.) με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
  2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ν.π.δ.δ. “Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας” (Τ.Ε.Ε.) και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.
  3. Τα ενδιαφερόμενα μέρηκαι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, μπορεί:

α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.

β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και

γ) να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

  1. Τα έγγραφαπου εκδίδονται ή εξάγονται από τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις

Πηγή: enikonomia.gr

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.