ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

13 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του ΟΑΕΔ με επίδομα 1.471 €

1 min read

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ως συνδικαιούχος, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: “Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου”.

Η δράση αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ:
5 ατομικές συμβουλευτικές : Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης με αντικείμενο κατάρτισης «Πωλητής Λιανικής»
260 ώρες πρακτική άσκηση: Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας .

Πιστοποίηση Γνώσεων: Η πιστοποίηση θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
• Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (δηλ. κατά την έναρξη των συνεδριών συμβουλευτικής) οι ωφελούμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας /Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ με πιστοποίηση/ΤΕΙ/ΑΕΙ)
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016 δηλ
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2016 έως 31/12/2016 (πεδίο «Συνολικό Εισόδημα» πίνακα Γ2).

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ
Αντίγραφο Αποδεικτικού Ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας όπου αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ με ημερομηνία διεξαγωγής της πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Υ/Δ σχετικά με την διαδικασία της Εξατομικευμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ (δίνεται από το ΚΕΚ)
Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων (δίνεται από το ΚΕΚ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
Θεωρητική Κατάρτιση: 639,60 ευρώ (5,33€ ανά ώρα) Πρακτική Άσκηση: 832,00 ευρώ (3,20€ ανά ώρα) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471 €
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ΚεΔιΒιΜ2 «ΙΜΕ&Ε» μέχρι τις 28/02/2018:
Ταχ. Διεύθυνση: Εράτυρας 3, Σταθμος Λαρίσης (πλησίον Στάση ΜΕΤΡΟ) τηλ 2108259660-1

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση