ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

6 Φεβρουαρίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Επίδομα ανεργίας: Τι αναφέρει η νέα τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τις παρατάσεις

1 min read

Θέματα που αφορούν το επίδομα ανεργίας και τις ενισχύσεις ανεργίας, και κυρίως την παράταση της καταβολής τους,  ρυθμίζονται με το άρθρο 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο».

Από την εν λόγω τροπολογία προκύπτει πως θα καταβάλλεται το μισό του επιδόματος ανεργίας στους άνεργους πολίτες που βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης. Αυτό ισχύει μόνο για όσους βρίσκουν  πλήρους απασχόλησης και όχι για μερική.

Το τροποποιημένο άρθρο της τροπολογίας για τα επιδόματα ανεργίας

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022″ :

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί της παράτασης καταβολής των απαριθμούμενων επιδομάτων και ενισχύσεων, τροποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές, μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης.

Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληφης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα 2 έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδομάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία  εδώ

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.