ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

15 Αυγούστου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΕΚΤ: Εμπόδιο για την κερδοφορία και την πιστωτική επέκταση τα stress tests των τραπεζών

1 min read

Εμπόδιο για την κερδοφορία και την πιστωτική επέκταση των τραπεζών θεωρεί τα stress tests μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ωστόσο τα θεωρεί χρήσιμα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ.
Ειδικότερα, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε τους περιορισμούς του εποπτικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος υπό τη δαμόκλειο σπάθη δυσμενών μακροοικονομικών κραδασμών.
Ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), προκάλεσε εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές, οδηγώντας στη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και την αντίστοιχη κοινή προσέγγιση για τις μικροπροληπτικές και μακροπροληπτικές πολιτικές.
Τα stress tests έγιναν γρήγορα ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης για τον εντοπισμό κεφαλαιακών ελλείψεων στον τραπεζικό τομέα, με στόχο τη διασφάλιση ενός ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ προβαίνει στα εξής ακόλουθα συμπεράσματα:

1 Oι τράπεζες που υπόκεινται σε stress tests αποφεύγουν τους επίφοβους δανειολήπτες, προτιμώντας ασφαλέστερους δανειολήπτες – ειδικά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
Ωστόσο, αυτή η διάκριση έχει συνέπειες για την κερδοφορία τους, δεδομένου ότι μια ανακατεύθυνση του δανεισμού προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία συνήθως οδηγεί σε χαμηλότερη κερδοφορία.

2 Παρότι τα stress tests δεν επηρεάζουν συνολικά τον δανεισμό, η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης ή SREP (δείχνει την κατάσταση μιας τράπεζας σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα αντιμετωπίζει τους κινδύνους) προκαλεί μείωση της πιστωτικής επέκτασης τόσο προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά – αλλά κυρίως σε σχέση με τους επισφαλείς δανειολήπτες.
Ως εκ τούτου, ενισχύονται τα στοιχεία που υποστηρίζουν σαφή συσχέτιση μεταξύ των επιπτώσεων των stress tests και της γνωστοποίησης των τραπεζικών απαιτήσεων.

3 Oι τράπεζες που υπόκεινται σε stress tests είναι ασφαλέστερες όσον αφορά τους δείκτες κεφαλαίου και σταθμισμένου ενεργητικού.
Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι τα stress tests και η αντίστοιχη δημοσίευση έχουν θετική επίδραση, κυρίως μειώνοντας τoυ κινδύνους.
Η πειθαρχία της αγοράς βελτιώνει την ικανότητα των πελατών, των επενδυτών και των διαμεσολαβητών να παρακολουθούν και να επηρεάζουν τη διαχείριση των τραπεζών και προσθέτει μια νέα διάσταση στη ρυθμιστική διαδικασία, βελτιώνοντας επομένως τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Πηγή .bankingnews.gr

Δημοσίευση στα Social Media