ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

7 Δεκεμβρίου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Εφορία: Έρχεται νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για προσφυγές – Πώς θα λειτουργήσει για πρόστιμα και φόρους

1 min read

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών θα δέχεται τις ενδικοφανείς προσφυγές που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι.

Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προσφεύγουν με διαδικασίες εξπρές κατά της Εφορίας, όταν αμφισβητούν αποφάσεις φορολογικού μηχανισμού για επιβολή φόρων και προστίμων.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι στην πλατφόρμα αυτή οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν:

  • να υποβάλλουν πολλές φορές μία προσφυγή
  • ή να υποβάλλουν νέα  προσφυγή που έχει απορριφθεί
  • ή ερωτήματα για τους λόγους απόρριψης  ή  καθυστέρησης στην εξέταση της προσφυγής

Επίσης μέσω της πλατφόρμας οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της πορείας των προσφυγών που υπέβαλλαν και των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται μετά την έκδοση της απόφασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ενδικοφανούς προσφυγής είναι τα εξής:

  • η προσβαλλόμενη πράξη
  • οι  λόγοι, οι ισχυρισμοί  και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του
  • η διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία που έχει υποβληθεί η σχετική προσφυγή στην αρμόδια φορολογική αρχή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Εάν όμως αυτό δεν γίνει, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ΔΕΔ και ο υπόχρεος  θα ενημερωθεί για αυτή την απόρριψη κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Ωστόσο σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια, εάν οι προσφυγές τους απορριφθούν από την ΔΕΔ. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου εντός 30 ημερών από την συντέλεση της κοινοποίησης της απόφασης της ΔΕΔ ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, λόγω παρόδου της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.