ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

23 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΔΕΗ: Τι πραγματικά συνέβη με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας

1 min read

Κανένας έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, για τις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ, υποστηρίζουν πηγές που πρόσκεινται στις δύο πλευρές, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες.

Παρά τις πληροφορίες ότι η ΕΛΤΕ βάζει στο μικροσκόπιο την ΔΕΗ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει σταλεί καμία επιστολή προειδοποίησης στο ΣΟΛ (σ.σ την εταιρεία που υπέγραφε τον ισολογισμό του 2017) που να παραπέμπει (τουλάχιστον επί του παρόντος) σε έλεγχο της υπόθεσης.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που προκάλεσε η αναμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, το “newmoney¨” απευθύνθηκε σε Ορκωτούς Ελεγκτές, ζητώντας να σχολιάσουν τα όσα συνέβησαν με τον ισολογισμό της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις τους:

1) Τα συνολικά αποτελέσματα εξαμήνου του 2017 επηρεάστηκαν κατά 27,6 εκ ευρώ μετά φόρων και όχι κατά 250 εκ. ευρώ. Για να γίνει κατανοητή η αναπροσαρμογή πρέπει να επισημανθεί ότι ο ισολογισμός αποτελείται από δύο στοίλες δραστηριοτήτων: τις συνεχιζόμενες και τις διακοπτόμενες.

Στο εξάμηνο του 2017 στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΔΕΗ εμφανίστηκαν κέρδη ύψους 31,1 εκ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα κέρδη από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Στα ετήσια αποτελέσματα (31/12/2017) τα κέρδη αυτά εμφανίζονται από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις διακοπτόμενες δραστηριότητες χωρίς να επηρεάζονται έτσι τα συνολικά αποτελέσματα του εξαμήνου.

2) Μετά την μεταφορά των αποτελεσμάτων της πώλησης του ΑΔΜΗΕ την 31η Δεκεμβρίου 2017 στις διακοπτόμενες δραστηριότητες, στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018 αναμορφώθηκαν τα συγκριτικά αποτελέσματα α εξαμήνου 2017, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του πιστοποιητικού του ορκωτού της ΣΟΛ.

3) Η ΔΕΗ προχώρησε στην αναμόρφωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στα τέλη του 2017 και όχι στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2018, στο οποίο μόνο συγκριτικά στοιχεία παρατίθενται.

Η συνολική επίπτωση της διόρθωσης των οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2017 σύμφωνα με τα παραπάνω στα κέρδη μετά από φόρους ήταν 27,6 εκατομμύρια ευρώ και όχι ζημιά 249,5 εκ. ευρώ όπως που αναφέρεται μέχρι σήμερα. Στο νούμερο αυτό υπολογίζεται η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποσχίστηκε από την ΔΕΗ το α΄εξάμηνο του 2017.

Ειδικότερα:

Η επίπτωση από τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού επί υποχρέωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο σε εργαζομένους και συνταξιούχους ήταν θετική κατά 59 εκ. ευρώ, τα οποία βελτίωσαν τα αποτελέσματα.

Η επίπτωση στα αποτέλεσματα από την αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προς πελάτες χαμηλής τάσης είναι αρνητική κατά 86,6 εκ. ευρώ. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι η αρνητική επίπτωση στο συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρους ήταν 27,6 εκ. ευρώ.

Δημοσίευση στα Social Media