Πε. Οκτ 1st, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΔΕΗ: Ηλεκτροσόκ νο 2 – οι 11 προτάσεις της McKinsey που δείχνουν τη γύμνια του μάνατζμεντ

1 min read

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του “Κ” για τις προτάσεις-σοκ του συμβούλου της ΔΕΗ, McKinsey, που εισηγείται μείωση του προσωπικού της εταιρείας στο μισό και αυξήσεις στα τιμολόγια προκειμένου η εταιρεία να καταστεί βιώσιμη. Ωστόσο, το business plan του συμβούλου περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλες προτάσεις στρατηγικής, εν πολλοίς αυτονόητες, οι οποίες αποκαλύπτουν τη γύμνια του μάνατζμεντ, τις ολιγωρίες και τα λάθη στρατηγικής της διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σύμβουλος δίνει έμφαση σε 11 αυτονόητα βήματα που,  παράλληλα με την εταιρική αναδιάρθρωση, θα επαναφέρουν τη ΔΕΗ σε κερδοφορία. Βέβαια, σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι ΑΠΕ, η ΔΕΗ έχει αποτύχει παταγωδώς να παραγάγει αποτελέσματα, με τον σύμβουλο να επισημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για ολιγωρίες.

Οι 11 προτάσεις, που ακουμπούν όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, εκτιμάται από τη McKinsey ότι μπορούν να οδηγήσουν σε ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως, εξέλιξη που θα καταστήσει την εταιρεία αλλά και τη σχέση χρέους-κερδοφορίας βιώσιμη.

Πρόκειται για προτάσεις που ξεκινούν από την πράσινη ενέργεια, την παραγωγή και την προμήθεια και φτάνουν μέχρι την επέκταση των δραστηριότητων, το άνοιγμα της ΔΕΗ στο εξωτερικό και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Το “Κ” παρουσιάζει αναλυτικά τα 11 αναγκαία βήματα που προτείνει η McKinsey για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε σύγχρονη εταιρεία:

1. Αγορά ΑΠΕ

Ο σύμβουλος εισηγείται την εντατική ενίσχυση της παρουσίας της ΔΕΗ στον τομέα της πράσινης ενέργειας με προσθήκη 2.000 έως 2.500 MW αιολικών, φωτοβολταϊκών και άλλων μορφών ΑΠΕ μέχρι το 2030-2035. Στόχος είναι οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 20%-25% της συνολικής ισχύος. Η McKinsey θεωρεί ότι η ΔΕΗ πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα μεγάλης κλίμακας, που θα αυξήσουν γρήγορα το χαρτοφυλάκιό της. Ανάλογες εισηγήσεις και ανακοινώσεις έχουν γίνει πολλάκις στο παρελθόν, ωστόσο η ΔΕΗ παραμένει χαμηλά στην ελληνική κατάταξη της αγοράς πράσινης ενέργειας.

2. Ορυχεία – μονάδες

Εκ των ων ουκ άνευ θεωρείται η ανάγκη για μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μονάδων και των ορυχείων της ΔΕΗ. Παρότι η ΔΕΗ στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ο σύμβουλος τονίζει ότι:

– Μπορεί να μειωθεί κατά 25% έως 35% το προσωπικό και κατά 10% έως 12% οι εργολαβικοί, ενώ σημαντικές οικονομίες μπορούν να επιτευχθούν και στα κόστη καυσίμου (φυσικό αέριο).

– Η ΔΕΗ θα πρέπει να εξασφαλίσει αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος (αποζημίωση που δίνεται σε μονάδες που καλύπτουν τη ζήτηση) της τάξης των 39.000 ευρώ/MW, με στόχο να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητά τους και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια προμήθειας.

3. Ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Ο σύμβουλος τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνετή διαχείριση των μονάδων συμβατικής παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι διασυνδέσεις και υπάρχουν προβλήματα στην αποπληρωμή των ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) που καλύπτουν τα επιπλέον κόστη. Προτείνεται η μετατροπή μονάδων στα νησιά ώστε να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG, αντί για το ακριβότερο πετρέλαιο.

4. Target model

Στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς, η ΔΕΗ καλείται να αναθεωρήσει τη στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της και να αξιοποιεί τις μονάδες της συνολικά ως portfolio ιδιαίτερα στη διαδικασία υποβολής προσφορών στο χρηματιστήριο ενέργειας.

5. Διαχείριση κινδύνου

Καθώς η παραγωγή της ΔΕΗ θα συνεχίσει να υπολείπεται της ζήτησης στην προμήθεια, προτείνεται η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς όπως η αντιστάθμιση κινδύνου, με αξιοποίηση εργαλείων από το νέο μοντέλο της αγοράς (target model).

6. Επενδύσεις στο δίκτυο διανομής

Η δραστηριότητα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα και, ως εκ τούτου, ο σύμβουλος εισηγείται την περαιτέρω επένδυση και διείσδυση στα δίκτυα διανομής, που έχουν ρυθμιζόμενο έσοδο και σταθερή απόδοση κεφαλαίων της τάξης του 6%-7,5%.

7. Μείωση μεριδίου στην προμήθεια

Ο σύμβουλος προτείνει την ενεργή διαχείριση του μεριδίου αγοράς στη λιανική που θα βαίνει μειούμενο με αξιοποίηση λύσεων όπως η κατηγοριοποίηση των πελατών, η πολιτική τιμολόγησης, η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των πελατών. Ο στόχος που δεν περιγράφεται ρητά είναι να διατηρηθεί υγιές και σχετικό περιθώριο κέρδους προ φόρων. Επίσης, προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων με προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών (φυσικό αέριο, εξοικονόμηση ενέργειας) αλλά και νέες στρατηγικές και συνεργασίες μάρκετινγκ.

8. Ανεξόφλητες οφειλές

Χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών για συλλογή των ανεξόφλητων και για τους διακανονισμούς. Στόχος είναι οι “γρήγορες νίκες” με αξιοποίηση call centers, νομικών γραφείων αλλά και αξιοποίηση του προσωπικού της ΔΕΗ. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί:

– Στην κατηγοριοποίηση των συμπεριφορών πελατών με οφειλές με αξιοποίηση του ιστορικού των πληρωμών, της ικανότητας να πληρώσουν, της ανακτησιμότητας κ.λπ.

– Στον σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένων προϊόντων για κάθε κατηγορία (διαφορετικές προκαταβολές, προγραμματισμός τακτικών πληρωμών κ.λπ.).

– Στην αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών συλλογής ανεξόφλητων ανάλογα με τη δυνατότητα άσκησης πίεσης.

– Στον έλεγχο αλλά και στην παροχή κινήτρων για κάθε κανάλι συλλογής ανεξόφλητων.

– Στη στρατηγική επικοινωνίας.

9. Διεθνοποίηση δραστηριοτήτων

Πρέπει να εντοπιστούν ευκαιρίες σε διεθνή έργα με αποδόσεις υψηλότερες από την Ελλάδα σε τομείς ειδίκευσης της ΔΕΗ.

10. Εσωτερική αναδιοργάνωση

Αναδιοργάνωση των κεντρικών και των υποστηρικτικών λειτουργιών με στόχο να μειωθούν οι αναθέσεις σε τρίτους υπεργολάβους και αξιοποίηση ευκαιριών για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

11. Νέες δραστηριότητες

Εξέταση δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στην ενέργεια, όπως ο σχεδιασμός έργων, η διαχείριση ποιότητας, η αποσυναρμολόγηση μονάδων κ.λπ.

Ανάλογα με την επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων, η λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εταιρείας μπορεί να φτάσει τα 860 εκατ., που είναι και ο στόχος, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι δράσεις, τότε τα EBITDA της ΔΕΗ αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 430 και 640 εκατ. ευρώ, επίπεδα μη βιώσιμα με δεδομένο το καθαρό χρέος των 4,07 δισ. ευρώ.

Αναδημοσίευση από το “Κεφάλαιο” που κυκλοφορεί.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.