ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

23 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα!

1 min read

Αφορά κεφάλαιο κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία. Άνοιξαν από χθες οι αιτήσεις

Αιτήσεις για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορούν να καταθέτουν από χθες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή από την πρώτη τμηματική εκταμίευση) του δανείου. Μάλιστα προβλέπεται και δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Το επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για τη λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη. Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης καθορίζεται από την πρώτη σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης. Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη).

Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό. Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ μετά τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι θα καταβάλλονται από την επιχείρηση. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

Με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, η επιχείρηση υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. Στο αίτημα επιλέγει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Η τράπεζα επιβεβαιώνει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που προσκομίζει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη».

Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη» για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «Εργάνη» και θα ενημερώνονται ανάλογα οι τράπεζες.

Κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων η επιχείρηση δεν πρέπει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Δημοσίευση στα Social Media