ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

7 Μάι 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΑΣΕΠ: Έτσι δεν θα απορριφθείτε από τους διαγωνισμούς του 2019 – Τι να προσέξετε

1 min read

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των προσλήψεων, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο στις αιτήσεις των υποψηφίων που διεκδικούν θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, σε ό,τι αφορά ειδικά την κατάθεση των δικαιολογητικών στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι όροι γίνονται αυστηρότεροι και πρέπει οι υποψήφιοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην απορριφθούν οι αιτήσεις τους.

Αυτό, πρακτικά, συνεπάγεται πως οι ενδιαφερόμενοι που θα κάνουν αίτηση εντός της νέας χρονιάς σε οποιαδήποτε προκήρυξη που θα υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή, θα πρέπει να έχουν στο νου τους δύο σημαντικά σημεία.
Αυτά είναι τα εξής:

  • Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Με άλλα λόγια οι αιτήσεις αποκτούν και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται από νομικής απόψεως για τους υποψηφίους, αφού ουσιαστικά θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων που θα παρουσιάζουν στις αιτήσεις τους.
  • Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που τάσσεται από το ΑΣΕΠ, προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι ότι κατέχουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις ιδιότητες τους, ώστε να τα προσκομίσουν όποτε τους ζητηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν μέρους του σχετικού νομοσχεδίου, οι υποψήφιοι για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠτίθενται προ των ευθυνών τους ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσιάζουν στις αιτήσεις τους.

Τέλος, οφείλουν πλέον να είναι απολύτως ακριβείς ως προς την υποβολή των αιτήσεών τους, ώστε να κινδυνεύουν να απορριφθούν από μελλοντικούς διαγωνισμούς για προσλήψεις στο Δημόσιο.

Δημοσίευση στα Social Media