ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

19 Ιανουαρίου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Αναλυτικός οδηγός: Όλα τα φορολογικά μέτρα οικονομικής στήριξης στην αγορά εργασίας

1 min read

Το πλήρες πακέτο των φορολογικών διευκολύνσεων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για 1,7 εκατομμύρια εργαζoμένους, 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους, καθώς και για χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, παρουσιάζει  αναλυτικά ο «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Τα μέτρα καλύπτουν μόνο τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Δικαιούχοι αυτών είναι όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί αυτοαπασχολούμενοι ασκούν -είτε ως κύρια δραστηριότητα είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 ή 2019 μεγαλύτερα από αυτά της κύριας- μία τουλάχιστον δραστηριότητα από αυτές που περιλαμβάνονται σε αναλυτική, επικαιροποιημένη δύο φορές, λίστα με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), η οποία ήδη έχει ανακοινωθεί και δημοσιευτεί από την εφημερίδα μας (και στην αρχική και στις επικαιροποιημένες μορφές της).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Α. Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου

Στο πλαίσιο προστασίας εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν είτε ως κύρια δραστηριότητα είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα φορολογικού έτους 2018 μία από αυτές που περιγράφονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

Για τις επιχειρήσεις αυτές, τους εργαζομένους και τους ιδιοκτήτες τους, το φορολογικό πλαίσιο προστασίας προβλέπει τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Μάρτιο:

 • Για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή έχουν υποστεί σημαντική μείωση του τζίρου τους και περιλαμβάνονται στις πληττόμενες από τον κορονοϊό παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν κανονικά στις ΔΟΥ, μέχρι την 31η/3/2020, αλλά τελικά προβλέπεται να εξοφληθούν μέχρι 21/4/2020 – μετά από παρατάσεις που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που έπρεπε να πληρωθούν τον μήνα Μάρτιο αλλά πήραν παράταση μέχρι 21/4/2020, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, μέχρι 21/4/2020. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
 • Για τους φορολογουμένους που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική μείωση του τζίρου τους και περιλαμβάνονται στις πληττόμενες από τον κορονοϊό, παρατείνονται μέχρι και την 31η/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες ήταν πληρωτέες αρχικά μέχρι την 31η/3/2020 και, στη συνέχεια, έγιναν πληρωτέες μέχρι 21/4/2020, μετά από παρατάσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών. Εναλλακτικά, εφόσον οι ιδιοκτήτες καταβάλουν τις οφειλές αυτές μέχρι 21/4/2020, θα γλιτώσουν από το 25% αυτών.
 • Για τους φορολογουμένους που εκμισθώνουν κύριες κατοικίες σε μισθωτούς, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή επειδή εργάζονταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντική μείωση του τζίρου τους και περιλαμβάνονται στις πληττόμενες από τον κορονοϊό, παρατάθηκαν μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες ήταν πληρωτέες αρχικά μέχρι την 31/3/2020 και, στη συνέχεια, έγιναν πληρωτέες μέχρι 21/4/2020, μετά από παρατάσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών. Εναλλακτικά, εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι καταβάλουν τις οφειλές αυτές μέχρι 21/4/2020, θα γλιτώσουν από το 25% αυτών.
 • Για τους εργαζομένους-μισθωτούς, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής μέχρι 31/8/2020 της πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων αρχικά μέχρι 31/3/2020 και τελικά μέχρι 21/4/2020 μετά από παρατάσεις που δόθηκαν. Εναλλακτικά, στους εργαζομένους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 25% επί των οφειλών αυτών εάν τις καταβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 21/4/2020.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες ήταν πληρωτέες αρχικά μέχρι την 31η/3/2020 και, στη συνέχεια, έγιναν πληρωτέες μέχρι 21/4/2020, μετά από παρατάσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που έπρεπε να πληρωθούν τον μήνα Μάρτιο, αλλά πήραν παράταση μέχρι 21/4/2020, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, μέχρι 21/4/2020. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Β. Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών ακινήτων για τον μήνα Απρίλιο

Για τον μήνα Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, βάσει νέας επικαιροποιημένης και ήδη δημοσιευθείσας από τον «Ε.Τ.» λίστας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν δύο νέα πλαίσια προστασίας που καλύπτουν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

› Πλαίσιο «1» (υφιστάμενο πλαίσιο βάσει ανανεωμένης λίστας ΚΑΔ)

Οσες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί και ιδιοκτήτες ακινήτων εντάσσονται στο πλαίσιο «1», δικαιούνται τα ακόλουθα φορολογικά οφέλη για τον μήνα Απρίλιο (απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους):

 • Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, μέχρι την 30ή/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που πρέπει να πληρωθούν τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30/4/2020. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέου τον μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη Φορολογική Διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω μέτρο ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι οφειλές ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα είτε σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή είτε σε επιχειρήσεις που υπέστησαν σημαντική μείωση του τζίρου τους και περιλαμβάνονται κι αυτές στις πληττόμενες από τον κορονοϊό, παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30ή/4/2020. Εναλλακτικά, εφόσον εξοφλήσουν τις οφειλές αυτές μέχρι τις 30/4/2020, θα τους παρέχεται έκπτωση 25%.
 • Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κύριες κατοικίες σε μισθωτούς εργαζομένους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πλήττονται λόγω κορονοϊού και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30ή/4/2020. Εναλλακτικά, στους ιδιοκτήτες αυτούς παρέχεται έκπτωση 25% επί των οφειλών αυτών, εάν τις καταβάλουν εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30/4/2020.
 • Για τους εργαζομένους-μισθωτούς, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς τη Φορολογική Διοίκηση για 4 μήνες, με εναλλακτική δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβάλουν τις οφειλές αυτές εμπρόθεσμα, μέχρι 30/4/2020.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ μέχρι την 30ή/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που είναι πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται εναλλακτικά έκπτωση 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εφόσον ο ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον μήνα Απρίλιο εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή/4/2020, ποσοστό ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ αυτού θα συμψηφιστεί με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη Φορολογική Διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω μέτρο ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

› Πλαίσιο «2» για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές εταιρίες

Οσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο «2», λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο (απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους):

 • Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού 25% της αξίας του ΦΠΑ (του πληρωτέου τον μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη Φορολογική Διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Το ανωτέρω μέτρο ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Στους εργαζομένους-μισθωτούς, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς τη Φορολογική Διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31η/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέου τον μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη Φορολογική Διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

› Πλαίσιο «3» για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών

Για τους μισθωτούς εργαζομένους σε επιχειρήσεις της ενέργειας, σε πρατήρια καυσίμων, σε επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων και σε έργα υποδομών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων εντός του Απριλίου για 4 μήνες, με εναλλακτική δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

«Ανακούφιση» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πέραν των αναστολών σε πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων, η κυβέρνηση θέσπισε και τα ακόλουθα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων και διευκολύνσεων για την οικονομική ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού:

1 Μείωση του ΦΠΑ κατά 75% σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του. Συγκεκριμένα, μειώνεται από το 24% στο 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για προϊόντα, όπως: οι μάσκες και τα γάντια • τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα • το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή • η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών.

Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει μέχρι τέλους του έτους, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

2 Αναβολή της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών για το 2021-Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα υπολογιστεί με τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές. Με δεδομένες τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες και τις αδυναμίες απρόσκοπτης συνέχισης της εκτιμητικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές. Με βάση τις νέες προβλέψεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του καθεστώτος των αντικειμενικών αξιών, αποφασίστηκε ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές αξίες να ισχύσουν από το 2021.

3 Επιτάχυνση πληρωμής επιστροφών φόρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, προχωρά και σε απλοποίηση των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μη στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία.

4 Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών ηλικιωμένων και βαριά αναπήρων. Παρατείνεται έως τις 24/4/2020 η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληγαν την 31η/3/2020, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι την 31/12/2020 το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

5 Κλειδάριθμοι εξ αποστάσεως. Οι πολίτες, που χρειάζονται κλειδάριθμο για να αποκτήσουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δηλαδή στο σύστημα TAXISnet και σε πλήθος υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδεθούν με το kleidarithmos.gov.gr και να λάβουν ηλεκτρονικά τη χορήγηση κλειδαρίθμου, κατόπιν πιστοποίησης ότι είναι κάτοχοι του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που θα δηλώνουν, από την τράπεζα ή τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τους.

Με τον τρόπο αυτόν, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθεί τη ΔΟΥ όπου υπάγεται για να λάβει τον κλειδάριθμό του. Η υπηρεσία αυτή αφορά την Αρχική Εγγραφή των πολιτών στο TAXISnet, δηλαδή τη λήψη κλειδαρίθμου για πρώτη φορά. Πολύ σύντομα θα περιλάβει και την Επανεγγραφή, δηλαδή τους πολίτες που έχουν ξεχάσει τόσο τους κωδικούς TAXISnet όσο και τον κλειδάριθμο που έλαβαν.

πηγη Ελεύθερου Τύπου 

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.