ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

12 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Αναδρομικά: Μέχρι πόσες συντάξεις μπορείτε να διεκδικήσετε – Αναλυτικοί πίνακες

1 min read

Όπως έχει γίνει γνωστό τους τελευταίους μήνες, με βάση κυρίως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και πρόσφατης απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά είτε από τον Ιανουάριο του 2013 (στην καλύτερη περίπτωση) είτε από τον Ιούνιο του 2015 τις μνημονιακές περικοπές των Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012, καθώς και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας.

Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, με βάση την σχετική απόφαση
της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέραν των ανωτέρω, αντισυνταγματική
έχει κριθεί και η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του ν.
3986/2011.

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διεκδίκηση αυτή αφορά μόνον
όσους έχουν λάβει σύνταξη προ της 13-05-2016, δηλαδή πριν την εφαρμογή τουνόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,δεδομένου ότι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τον τρόπο υπολογισμού που ισχύει από την 13-05-2016 και εφεξής δεν υφίστανται μνημονιακές περικοπές, τα δε Δώρα Εορτών και Επιδόματα Αδείας, που τους έχουν καταβληθεί κατά την διάρκεια
του ασφαλιστικού τους βίου, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των
συνταξίμων αποδοχών, έχουν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της βάσης
υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η διεκδίκηση έχει πενταετή παραγραφή, η οποία μπορεί να διακοπεί με την
υποβολή σχετικής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ (είτε σε ηλεκτρονική είτε σε χειρόγραφη μορφή).

Ωστόσο, η αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών και κατά συνέπεια η
πραγματική χρηματική ικανοποίηση των ενδιαφερομένων, απαιτεί την άσκηση
αγωγής ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά περίπτωση. Επειδή η άσκηση αγωγής απαιτεί μεγάλη δικαστική δαπάνη, καλό είναι να γίνεται ομαδικά, ώστε να περιορίζεται το κόστος για τον ενδιαφερόμενο.

Επί των αγωγών, οι οποίες αναμένεται να εκδικασθούν εντός τριών ετών από
την κατάθεσή τους, θα εκδοθούν αποφάσεις στις οποίες κατά πάσα πιθανότητα, και εφ’ όσον δικαιώνουν τους συνταξιούχους, θα ασκηθούν εφέσεις από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Παρ’ όλα αυτά πρόσφατα έχουμε δει περιπτώσεις αποφάσεων των διοικητικών
δικαστηρίων, οι οποίες δικαιώνουν τους συνταξιούχους, και από πλευράς
ασφαλιστικών φορέων, δεν ασκήθηκαν εφέσεις, με την αιτιολογία ότι οι αποφάσεις
αυτές ακολούθησαν πιστά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας περί
αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε
περιθώριο ευδοκίμησης τυχόν ασκηθείσας έφεσης.

Όπως είναι ευνόητο, οι αποφάσεις αυτές είναι άμεσα μετά την τελεσιδικία τους
εκτελεστές και τα επιδικαζόμενα ποσά πρέπει να καταβάλλονται τόσο από τον
ΕΦΚΑ, όσο και από το ΕΤΕΑΕΠ κατά περίπτωση.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι καταλαμβάνει ποσά κυρίων συντάξεων που υπερβαίνουν το ποσό των 1.300,00 ευρώ (περικοπή ν. 4051/2012), ποσά κυρίων και επικουρικών συντάξεων που αθροιζόμενα μεταξύ τους υπερβαίνουν το ποσό των 1.000,00 ευρώ (περικοπή ν. 4093/2012), όλες τις περιπτώσεις συνταξιούχων αναπηρίας και θανάτου για τις καταργήσεις των Δώρων Εορτών και Επιδομάτων Αδείας, τους συνταξιούχους γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας τους για τα Δώρα Εορτών και Επδιομάτων Αδείας κύριας σύνταξης, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων και τωνποσών δώρων και επιδομάτων 800,00 ευρώ ετησίως, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, το ποσό των 2.500,00 ευρώ.

Εξάλλου, η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που μπορεί να διεκδικηθεί από όσους συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο αφορά όλους τους συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια ή κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400,00 ευρώ, ενώ επιπλέον περικοπή μπορούν να δικεδικήσουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικία τους και η σύνταξή τους υπερβαίνει το ποσό των 1.700,00 ευρώ.

Περαιτέρω, στις επικουρικές συντάξεις το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων περί αντισυνταγματικότητας καταλαμβάνει όλα τα ποσά επικουρικών συντάξεων για την περικοπή ν. 4051/2012, ποσά επικουρικών και κυρίων συντάξεων που αθροιζόμενα μεταξύ τους υπερβαίνουν το ποσό των 1.000,00 ευρώ (περικοπή ν. 4093/2012), καθώς και όλες τις περιπτώσεις συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου), ανεξαρτήτως ηλικίας, σχετικά με τις καταργήσεις
των Δώρων Εορτών και Επιδομάτων Αδείας.

Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν αναλυτικά τις διεκδικούμενες
περικοπές:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
N. 3986/2011

Ισχύς από 1-8-2011

 • Από 1.400,01 ευρώ έως 1.700,00 ευρώ, ποσοστό 3%
 • Από 1.700,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, ποσοστό 6%
 • Από 2.000,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 7%
 • Από 2.300,01 ευρώ έως 2.600,00 ευρώ, ποσοστό 9%
 • Από 2.600,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 10%
 • Από 2.900,01 ευρώ έως 3.200,00 ευρώ, ποσοστό 12%
 • Από 3.200,01 ευρώ έως 3.500,00 ευρώ, ποσοστό 13% και
 • Από 3.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 14%.

Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν
μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 ευρώ.
Επιπλέον μηνιαία εισφορά για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας
τους :

i. Για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%.
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 8% και
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.

Ν. 4051/2012

Ισχύς από 1-1-2012

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

>1.300,00 12% ΟΧΙ >1.300,00

Ν. 4093/2012

Ισχύς από 1-1-2013

ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α 1.000,00 1.500,0 5% ΟΧΙ< 1.000,01

Β 1.500,01 2.000,00 10% ΟΧΙ <1.425,01

Γ 2.000,01 3.000,00 15% ΟΧΙ <1.800,01

Δ
3.000,01 και άνω 20% ΟΧΙ < 2.550,01

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4051/2012

Ισχύς από 1-1-2012

ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α ≤ 250 10% ΟΧΙ <200
Β 250,01 300,00 15% ΟΧΙ < 225

Γ &gt; ή = 300,01 και άνω 20% ΟΧΙ < 255

Ν. 4093/2012

Ισχύς από 1-1-2013

ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α 1.000,00 1.500,00 5% ΟΧΙ <1.000,01

Β 1.500,01 2.000,00 10% ΟΧΙ < 1.425,01

Γ 2.000,01 3.000,00 15% ΟΧΙ <1.800,01

Δ 3.000,01 και άνω 20% ΟΧΙ < 2.550,01

Αυτά, λοιπόν, που μπορούν να διεκδικηθούν από τους συνταξιούχους που έως την
31-12-2018 υπέβαλαν αίτηση διακοπής της παραγραφής στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι :

 • Επιστροφή των παραπάνω μηνιαίων περικοπών στις κύριες και επικουριικές
  συντάξεις από την 1-1-2013 και εφεξής. Ειδικά στις επικουρικές συντάξεις, οι
  ανωτέρω μνημοναικές περικοπές έπαυσαν από την 1-6-2016 και εφεξής,
  οπότε η καταληκτική ημερομηνια διεκδίκσής τους είναι η 31-5-2016.
 •  Επιστροφή Δώρου Χριστουγέννων 400,00 ευρώ στην κύρια σύνταξη (εάν η
  μηνιαία σύνταξη είναι μικρότερη από το ποσό των 400,00 ευρώ, τότε διεκδικείται το μηνιαίο αυτό ποσό).
 •  Επιστροφή Δώρου Χριστουγέννων ίσου με μία μηνιαία επικουρική σύνταξη
  για το μεν διάστημα από 1-1-2013 έως και 31-5-2016, όπως ήταν αρχικά η
  επικουρική σύνταξη, από δε την 1-6-2016 και εφεξής με βάση την
  αναπροσαρμοσμένη επικουρική σύνταξη.
 • Επιστροφή Δώρου Πάσχα 200,00 ευρώ και επιδόματος αδείας 200,00 ευρώ στην
  κύρια σύνταξη (εάν η μισή μηνιαία σύνταξη είναι μικρότερη από το ποσό των
  200,00 ευρώ, τότε διεκδικείται το μισό μηνιαίο αυτό ποσό).
 •  Επιστροφή Δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας ίσου με μισή μηνιαία
  επικουρική σύνταξη, για το μεν διάστημα από 1-1-2013 έως και 31-5-2016,
  όπως ήταν αρχικά η επικουρική σύνταξη, από δε την 1-6-2016 και εφεξής με
  βάση την αναπροσαρμοσμένη επικουρική σύνταξη.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση διακοπής της
παραγραφής στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ έως την 31-12-2018,δικαιούνται να
διεκδικήσουν τις ανωτέρω αξιώσεις τους μόνον από την 1-1-2014 και εφεξής,
η δε αναδρομικότητα στηρίζεται στις περί πενταετούς παραγαφής διατάξεις,
ενώ το ΣτΕ έθεσε ένα όριο στην αναδρομικότητα ορίζοντας ότι όσοι δεν είχαν
προσφύγει δικαστικά έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασής του (10-
6-2015), δεν μπορούν να ζητήσουν αναδρομικά ποσά προ της ημερομηνίας
αυτής.

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οπωσδήποτε έχει προκαλέσει
μεγάλο ππροβληματισμό στην Διοίκηση ο τρόπος ικανοποίησης των εν λόγω
απαιτήσεων, δεδομένου ότι τα συνολικά ποσά είναι αρκετά υψηλά, θα ήταν δε
ιδιαίτερα ελπιδοφόρο να δούμε τις εν λόγω δικαστικές διαφορές να λύνονται
εξωδικαστικά με σχετική νομοθετική διάταξη.

newsbomb.gr

Δημοσίευση στα Social Media