ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

18 Ιανουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ακίνητα Δηλώστε σωστά τα επιπλέον τ.µ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

1 min read

Η πλατφόρµα της ΚΕ∆Ε «φέρνει» τις υπηρεσίες του δήµου εκεί που βρίσκεται ο πολίτης. Με τέσσερα «κλικ» µπορείτε τώρα να δηλώστε τα επιπλέον τετραγωνικά

Προκειµένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να µη δηµιουργούνται ουρές ταλαιπωρίας στους διάφορους δήµους της χώρας, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας στο site της ΚΕΔΕ µπορούµε να διορθώσουµε τα τετραγωνικά των ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα αναγράφουν το συνολικό εµβαδόν των επιφανειών όλων των ακινήτων τους. Η δήλωση αυτή θα τους δώσει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλες τις αναδροµικές οφειλές, από οποιοδήποτε πρόστιµο ή προσαύξηση, ακόµα και στις περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων. ∆ιορθώνουµε λοιπόν επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς ή δεν δηλώθηκαν ποτέ

Διορθώνουµε επιφάνειες ακινήτων που ήταν δηλωµένες µε µικρότερο εµβαδόν από το πραγµατικό, όπως διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιοµηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόµιµα ή τακτοποιηµένα αυθαίρετα. Στο πολυνοµοσχέδιο υπάρχει διάταξη, όπου γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα των πολιτών να προχωρήσουν στις συγκεκριµένες διορθώσεις µε απαλλαγή προστίµων, τόκων και προσαυξήσεων. Συγκεκριµένα, η διάταξη του άρθρου 51 παράγραφος 2 αναφέρει: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών θα υπολογίζονται και θα οφείλονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και µετά». Μια εξαιρετικά ευνοϊκή διάταξη η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διορθώσουν τα τετραγωνικά µέτρα των κατοικιών αλλά και των επαγγελµατικών χώρων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, χωρίς καθόλου πρόστιµα και χωρίς καµία προσαύξηση για πιθανή µη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Αν µε βάση τη δήλωση αυτή βρεθούν και εντοπιστούν διαφορές σε παρελθόντα έτη, η χρέωση που θα επέλθει θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου. Οι βεβαιωµένες οφειλές δηµοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εµβαδών διαγράφονται µέχρι την ηµέρα της υποβολής της δήλωσης που είχε γίνει στον οικείο δήµο, το επόµενο χρονικό διάστηµα χρεώνονται. ∆υστυχώς δεν διαγράφονται τα ποσά κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του δήµου, ή εξαιτίας αιτήµατος χορήγησης βεβαίωσης για µεταβίβαση ακινήτου. Και όσα χρήµατα έχουν καταβληθεί στους δήµους για τους λόγους αυτούς δεν επιστρέφονται. Επίσης, η προθεσµία για δήλωση των αδήλωτων εµβαδών παρατείνεται έως τις 30/6/2020 µόνο για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθµιση αυθαιρέτων µετά την 31η/3/2020.

Η προθεσµία διόρθωσης µέσω της πλατφόρµας είναι έως 31/3/2020. Μέσω της εφαρµογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά είναι δηλωµένα στο Ε9 του Τaxis. ∆ηλαδή επικοινωνεί η εφαρµογή του περιουσιολογίου Ε9 της ΑΑΔΕ µε τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα και αντλούνται πληροφορίες σχετικές µε τον αριθµό παροχής του ακινήτου. Για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα πραγµατοποιείται διασταύρωση των τετραγωνικών µέτρων του ΤΑΠ µε το σύστηµα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διόρθωση µέσω της εφαρµογής, πρέπει να απευθυνθείτε στον οικείο δήµο έως 31 Μαρτίου 2020. Για όλους τους παραπάνω λόγους, µην αµελήσετε να διορθώσετε τα τετραγωνικά σας

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.eu.