ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

1 Οκτωβρίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Αδειες οδήγησης: Δεύτερη ευκαιρία για όσους κόβονται στις εξετάσεις

1 min read

Δεύτερη ευκαιρία στους υποψηφίους οδηγούς, οι οποίοι απορρίφθηκαν στις εξετάσεις δίνει η θεσμοθέτηση του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά του αποτελέσματος με την ολοκλήρωση της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα διπλώματα οδήγησης που επιτρέπει και τη συνοδευόμενη οδήγηση για τους 17ρηδες με τα μαθήματα γι’ αυτήν την κατηγορία να ξεκινούν σε περίπου δύο μήνες από τώρα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ethnos.gr.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν στο παρά πέντε της ψήφισης, μειώνονται σε 10 από 30 οι προβλεπόμενες εργάσιμες ημέρες της προθεσμίας απάντησης στην ένσταση των υποψηφίων.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες βελτιώσεις προβλέπεται πλέον:

  • Η αλλαγή της θέσης του εκπαιδευτή, ο οποίος θα εξακολουθήσει να κάθεται στη θέση του συνοδηγού κατά την πρακτική εξέταση του υποψηφίου.
  • Η δυνατότητα και όχι υποχρεωτικότητα της χρήσης διερμηνέα στους κωφούς (αίτημα της Ομοσπονδίας).
  • Η παραμονή του ορίου ηλικίας για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ στα 67 έτη και η επέκταση του ορίου αυτού στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών. Επίσης το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ισχύει και για τα τουριστικά λεωφορεία όταν αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών.
  • Η επέκταση της δυνατότητας εργασίας και στους οδηγούς μετά την συνταξιοδότησή τους μέχρι τα 67 έτη εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν σε άλλη εργασία και τους αφαιρεθεί το 30% της σύνταξής τους.

Πώς θα γίνεται η ένσταση από τους απορριπτέους υποψηφίους οδηγούς

Η υποβολή ένστασης καθίσταται δυνατή δεδομένης της ύπαρξης του καταγεγραμμένου οπτικοακουστικού υλικού της εξέτασης, το οποίο θα διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας. Ωστόσο όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο τρεις ημέρες από τη διενέργεια της εξέτασης.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και θα συνεδριάζει πέντε φορές τον μήνα, ενώ θα έχει πρόσβαση στο καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και στις ψηφιακές φωτογραφίες.

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που συμμετέχουν στη διαδικασία πρακτικής εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων ένσταση κατά των απορριπτικών αποτελεσμάτων των πρακτικών δοκιμασιών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της εξέτασης.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ύψους 60 ευρώ. Η ένσταση υποβάλλεται για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την απόρριψη του υποψήφιου οδηγού και οδηγού και αντιστοιχούν στους ειδικούς λόγους απόρριψης που αναγράφονται στο ΔΕΕ, ενώ η υποβολή της θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, σε ειδική προτυποποιημένη φόρμα ένστασης, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικών λόγων ένστασης, όπως αυτοί καθορίζονται από την αρμόδια αρχή με δυνατότητα επιλογής ενός ή όλων εξ αυτών, καθώς και πεδίο για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους. Η προτυποποιημένη φόρμα ένστασης θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στην ιστοσελίδα των οικείων Περιφερειών.

Η Επιτροπή θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Αν, μετά την εξέταση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων, η ένσταση κατά της απόρριψης του υποψηφίου γίνει δεκτή, ακυρώνεται η απορριπτική απόφαση του εξεταστή και αν:

  • εκδόθηκε κατόπιν διακοπής της εξέτασης πριν την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκειά της, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό να συμμετάσχει ατελώς σε επόμενη πρακτική δοκιμασία, η οποία διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης. Στην επαναληπτική πρακτική δοκιμασία, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, του οποίου η ένσταση έγινε δεκτή, δεν εξετάζεται από τον εξεταστή της ακυρωθείσας εξέτασης.
  • εκδόθηκε μετά από την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια της εξέτασης, χορηγείται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό η άδεια οδήγησης.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.