132 προσλήψεις στο ΓΝ παίδων Αγία Σοφία -Αιτήσεις δικαιολογητικά αιτήσεων Προθεσμία υποβολής

132 προσλήψεις στο ΓΝ παίδων Αγία Σοφία -Αιτήσεις δικαιολογητικά αιτήσεων Προθεσμία υποβολής

132 προσλήψεις στο ΓΝ παίδων Αγία Σοφία -Αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Συνημμένο Αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/31.03.2017

Συνημμένο Αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ.7

Συνημμένο Αρχείο

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά από 27/11/2017 έως και 06/12/2017.

πηγη   dikaiologitika

Δημοσίευση στα Social Media

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account