ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

20 Ιανουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

10 θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

1 min read

10 θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στην Αθήνα

Το Σωματείο ‘ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ’, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 ετών στην Αθήνα» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για απασχόληση στην Αθήνα:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποβολής

Συνοδευτική επιστολή/αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας που να αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση και την αντίστοιχη θέση.

Αντίγραφα Πιστοποιητικών/ Βεβαιώσεων

Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ www.sos-villages.gr ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου που περιλαμβάνει α. προεπιλογή των αιτήσεων και β. διενέργεια συνεντεύξεων.

Η αποστολή δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 8/11/2013, μέσω φαξ 210 86.49 946, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, ταχυδρομικά στη διεύθυνση Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος , Μεγίστης 23, 113.61, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής υποψηφίων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sos-villages.gr ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), η επικοινωνήστε με τον Ν. Καίτσα τηλ 210 86 50 111

Α. Μερικής Απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου ( 24 μήνες )

2 Ψυχολόγοι

Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες

Με σύμβαση έργου

1 Παιδοψυχίατρος

1 Λογοθεραπευτής

1 Εργοθεραπευτής

3 Ειδικοί θεραπευτές (Μουσικοθεραπείας, Δραματοθεραπείας, Παιγνιοθεραπείας )

1 Επόπτης

Γ. Πλήρους Απασχόλησης

Ορισμένου Χρόνου ( 24 μήνες )

1 Γραμματέα

Για την κατηγορία Α απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών.

Για την κατηγορία Β απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και ειδικότερα για τον επόπτη απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών

Για την κατηγορία Γ απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση