Σα. Σεπ 26th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Φορολογικές οφειλές της συζύγου – Πότε δεν είναι υπόχρεος ο σύζυγος

1 min read

Φορολογικές οφειλές της συζύγου – Πότε δεν είναι υπόχρεος ο σύζυγος

Καταλογισμός στις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού  φόρου εισοδήματος

Μπορεί να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και να έχουν κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα αλλά όταν η εφορία ελέγχει τη σύζυγο και επιβάλει πρόσθετο φόρο εισοδήματος, αυτός βεβαιώνεται σε εκείνη. Στη σύζυγο δηλαδή και όχι στον σύζυγο που είναι ο υπόχρεος όταν υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση εκδίδεται ο πρόσθετος φόρος που θα προσδιορίσουν οι ελεγκτικές αρχές κατά τη διενέργεια ελέγχου στη σύζυγο.

Πιο συγκεκριμένα,  στις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου αφορά μόνο τη σύζυγο, ανεξαρτήτως εάν οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ανεξαρτήτως εάν στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία και τα εισοδήματα του συζύγου, καθώς η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εκδίδεται και στο όνομα του συζύγου, ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο που αφορά τη σύζυγο βεβαιώνεται «στον φορολογούμενο», στον υπόχρεο καταβολής φόρου τέλους, εισφοράς κ.λπ., δηλαδή στη σύζυγο.

Οι φορολογούμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Ως φορολογούμενος νοείται κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση.
  2. Οι υπάλληλοι για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου φέρουν έγγραφη εντολή, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο.
  3. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη, ή διαχειριστικές περιόδους, ή για μια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου.
  4. Η πράξη προσδιορισμού φόρου  κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου. Η πράξη προσδιορισμού φόρου περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο.

  1. Η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου, τον οποίο αφορά η σχετική εντολή ελέγχου εκδίδεται σε αυτόν ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή φόρου, τέλους, εισφοράς ή χρηματικής κύρωσης ή δικαιούται την επιστροφή φόρου, τέλους ή εισφοράς.

6 Για τις περιπτώσεις που η σχετική εντολή ελέγχου αφορά μόνο τη σύζυγο ανεξαρτήτως εάν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ανεξαρτήτως εάν στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία και τα εισοδήματα του συζύγου, καθώς η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εκδίδεται και στο όνομα του συζύγου, ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο που αφορά τη σύζυγο βεβαιώνεται «στον φορολογούμενο», δηλαδή στον υπόχρεο καταβολής φόρου, τέλους, εισφοράς κ.λπ., δηλαδή εν προκειμένω στη σύζυγο.

πηγη   News.gr

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.