ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

21 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πέφτουν τα φορο-πρόστιμα, κόβονται φοροαπαλλαγές, αλλάζουν τεκμήρια και φόροι ακινήτων

1 min read

Πέφτουν τα φορο-πρόστιμα, κόβονται φοροαπαλλαγές, αλλάζουν τεκμήρια και φόροι ακινήτων

“Κούρεμα” στα φορολογικά πρόστιμα, καταργήσεις φοροαπαλλαγών, αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και e-πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δημόσιο προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης για την επικαιροποίηση του Μνημονίου ΙΙΙ

Μειώσεις στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, απλοποίηση των διατάξεων για την επιβολή του ΦΠΑ, κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για την ελληνική ναυτιλία, αναθεώρηση του καθεστώτος των αναπτυξιακών φορολογικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων, επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για την επιτάχυνση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τροποποίηση των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, πλήρη εξίσωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, αλλαγές στους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και διεύρυνση της βάσης επιβολής του συγκεκριμένου φόρου, μέσω περιορισμού των απαλλαγών από την εφαρμογή του προβλέπει το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Στο κείμενο του νέου συμπληρωματικού Μνημονίου περιλαμβάνεται η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη μείωση των αφορολογήτων ορίων εισοδήματος από το 2019 αντί από το 2020, αν το ΔΝΤ κρίνει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 εκτροχιάζεται. Πέραν όμως της δέσμευσης αυτής, την οποία αποκάλυψαν πρώτα και κατ’ αποκλειστικότητα τα dikaiologitika.gr, με το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν κι άλλες, λιγότερο επώδυνες, δεσμεύσεις για αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Οι δεσμεύσεις αυτές προβλέπουν ότι οι ελληνικές αρχές:

α) θα αναθεωρήσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ώστε να προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα για τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τους φορολογικούς ελέγχους

β) θα αναθεωρήσουν και τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα πρόστιμα, η οποία ίσχυε πριν την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή πριν από την 1η-1-2014, ώστε και τα παλαιά αυτά πρόστιμα να προσαρμοστούν στα επίπεδα που προβλέπει ο ισχύων από την 1η-1-2014 Κ.Φ.Δ.

γ) θα ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της πιθανής αύξησης του κατώτατου ορίου ακαθαρίστων εσόδων για την επιβολή του ΦΠΑ (σ.σ. το όριο αυτό ανέρχεται σήμερα στα 10.000 ευρώ και εξετάζεται να ανέβει στα 25.000 ευρώ)

δ) θα επανεξετάσουν και θα τροποποιήσουν τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να συμπεριλάβουν και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ε) θα επανεξετάσουν τα κίνητρα στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και τις φορολογικές απαλλαγές, εξαλείφοντας τις διατάξεις που θεωρούνται αναποτελεσματικές ή άδικες

στ) θα λάβουν μέριμνα για την επιτάχυνση των διαδικασιών απένταξης από το καθεστώς ΦΠΑ και θα περιορίσουν τις περιπτώσεις επανένταξης στο καθεστώς του ΦΠΑ

ζ) θα θεσπίσουν νομοθεσία με αναδρομική ισχύ για την αποκατάσταση της ευθύνης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης φορολογικών δαπανών.

Έως τον Μάρτιο του 2018 οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στα ακόλουθα βήματα:

α) Επανεξέταση του ευνοϊκού καθεστώτος φορολόγησης της ναυτιλίας υπό το πρίσμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τεχνική επανεξέταση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά την τριετή εφαρμογή τους, προκειμένου να προσδιορίσει τα προβλήματα και τα «παραθυράκια» στην εφαρμογή τους και να υποβάλουν προτάσεις τροποποιήσεων για τη αποσαφήνιση και βελτίωσή τους και την εξάλειψη των αντικρουόμενων ρυθμίσεων

γ) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και να εξαλειφθούν τα κενά και οι εκκρεμότητες

δ) Επανεξέταση του νομοθετικού καθεστώτος για την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

ε) Τροποποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με στόχο την επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και σε υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

στ) Τον Μάιο του 2018, επανεξέταση των διατάξεων για τα τέλη χαρτοσήμου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίησή τους

ζ) Επανεξέταση του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και νομοθέτηση αλλαγών αν κριθεί αναγκαίο.

η) Περί τον Μάρτιο του 2018 οι αρχές με την βοήθεια τεχνικής υποστήριξης θα νομοθετήσουν την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους και θα συστήσουν μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων και ένα μόνιμο πληροφοριακό σύστημα για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων. Οι αναπροσαρμογές των φορολογητέων αξιών των ακινήτων θα επηρεάσουν το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων στις αγοραπωλησίες, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων, αλλά σε πλήθος άλλων φόρων και τελών επί της απόκτησης και της χρήσης ακινήτων.

θ) Περί τον Μάρτιο του 2018 οι ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν την προσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Φορου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) αν κριθεί αναγκαίο προκειμένου, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, να προκύψει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τα εκκαθαριστικά του φόρου να εκδοθούν τον Αύγουστο του 2018.

ι) Οι αρχές θα επανεξετάσουν την εφαρμογή του φόρου επί των κερδών από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας περί τον Απρίλιο του 2018 και θα προωθήσουν νομοθετικές αλλαγές αν κριθεί αναγκαίο έως τον Μάιο του 2018.

Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως δεν θα εισαγάγει νέες ρυθμίσεις ή άλλα μέτρα αμνήστευσης ή διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών, ούτε θα παρατείνει τις υφιστάμενες και πως θα προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν εξυπηρετούν τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους εγκαίρως.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση